– Et viktig forslag til reform av EUs fiskeripolitikk

Europakommisjonen fremmet nylig sitt forslag til reform av EUs felles fiskeripolitikk for 2013-2022.

Norges fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mener reformforslaget representerer et viktig og positivt forslag til reform av fiskeripolitikken i EU.

– Reformforslagene som presenteres i dag signaliserer en ny retning for EU og den felles fiskeripolitikken, og jeg støtter fullt ut fiskerikommissær Damanakis innsats for å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning. Jeg er spesielt fornøyd med forslaget om å innføre et forbud mot utkast av fisk.

Det uttalte Norges fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da EUs reformforslag ble fremlagt forrige uke.

Foreslår forbud mot utkast av fisk

EU og Norge deler ansvaret for forvaltningen av felles bestander i Nordsjøen og Skagerrak. Derfor har reformen også betydning for Norge. Kommisjonen foreslår å innføre et forbud mot kast av fisk i løpet av en periode på tre år fra 2014.

– Utkast av fisk er den mest akutte utfordringen i vår felles forvaltning. Jeg er overbevist om at et utkastforbud også i EU vil være til det beste både for økosystemene og for fiskerne i EU og Norge i det lange løp. Jeg mener at et utkastforbud, kombinert med tekniske tiltak som gjør det enklere å overholde regelverket, bør være en selvsagt del av en ansvarlig fiskeriforvaltning, og jeg er glad for at kommissær Damanaki er av samme oppfatning, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: FAO vedtok reglar mot utkast av fisk 05.02.2011

Overkapasitet

Reformforslaget reflekterer også at overkapasitet er et vesentlig problem i EU, og nye tiltak blir foreslått for å løse strukturproblemene i flåten.

– Overkapasitet er en grunnleggende utfordring for fiskeriforvaltningen. Det er aldri enkelt å gjennomføre strukturendringer, men erfaringene fra Norge viser at det er nødvendig for å sikre lønnsomhet og bærekraft, sier Berg-Hansen.

Til behandling i Europarådet og Europaparlamentet

Reformforslagene skal nå behandles gjennom EUs beslutningsprosedyrer, og både Europarådet og Europaparlamentet må slutte seg til forslagene før de blir endelig vedtatt.

Fiskeri- og kystministeren har tidligere diskutert reformen med EUs fiskerikommissær Maria Damanaki, hun har besøkt fiskerikomiteen i Europaparlamentet og hatt en rekke samtaler med fiskeriministre fra EUs medlemsland. Norske myndigheter har også gitt omfattende kommentarer til kommisjonens grønnbok om revisjonen av EUs felles fiskeripolitikk.

– Forslagene som nå har blitt presentert er på mange områder i samsvar med de synspunktene jeg har vært opptatt av å få frem underveis. Jeg tror reformen vil være et betydelig skritt fremover, og vi er forberedt på å fortsette vår gode dialog med EU, avslutter Berg-Hansen.