Vidar Ulriksen ny regiondirektør

Tidligere statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, Vidar Ulriksen, er ansatt som direktør ved Fiskeridirektoratet, region vest, sitt kontor i Måløy.

Ulriksen har brukt det siste halvåret etter at han sluttet som statssekretær til å tenke over hva han ville jobbe med – og er veldig glad for at det nå bød seg en god anledning i Fiskeridirektoratet, skriver direktoratet i en pressemelding.

Ulriksen tar til i stillingen den 15. august i år.

Les også: Amundsen avløser Ulriksen 14.01.2011

– Fortsatt viktig næring

– Jeg håper å hjelpe til med at fiskeri- og havbruksnæringen fortsatt skal ha en sterk stilling på Vestlandet. For at verdiskapingen her skal fortsette å være stor må vi jobbe med å bedre omdømmet, særlig i akvakulturnæringen, sier Vidar Ulriksen.

– Vi må samtidig være sikre på at næringen drives i samsvar med det naturen tåler, legger han til.

Kystfisker

Inntil 2005, da Ulriksen ble statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, har han jobbet det meste av livet som kystfisker, fra loddefiske på Finnmarkskysten til sildefiske på Skagerrak.

Ulriksen var medlem av landsstyret i Norges Fiskarlag fra 1986 til 1996, de siste åtte årene som nestleder i fiskarlaget. Han var leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag i perioden 1984 til 1994.

Opptatt av kolleger

Fiskeridirektoratets nye regiondirektør ser det som sin fremste jobb å bidra til at samarbeidet mellom ansatte i direktoratet går godt:

– Jeg ønsker å få ut det beste i oss alle, sier vår nye regiondirektør.

– Og jeg har stor tillit til de ansatte i Fiskeridirektoratet, her er det engasjerte og kunnskapsrike mennesker, ellers hadde jeg ikke søkt på stillingen, understreker Ulriksen.

Vidar Ulriksen er fra øyen Batalden utenfor Florø, og skal ukependle til Måløy. Han er gift og har tre voksne barn.