Skjerpet kontroll med hummerfisket

Fiskeridirektoratet iverksetter flere kontroller mot ulovlig fiske av hummer.

– Vi er klar over at det er omfattende ulovlig hummerfiske langs kysten vår, og iverksetter derfor flere kontroller i tiden fremover, sier seksjonssjef Roger Aasarmoen i Fiskeridirektoratet region Vest.

Tidligere i sommer utførte Fiskeridirektoratet i samarbeid med blant annet Økokrim og Statens Naturoppsyn en storaksjon mot ulovlig hummerfiske. Men direktoratets kontrollvirksomhet gir seg ikke med det.

– Fiskeridirektoratet får mange tips om ulovlig hummerfiske – og dette er tips som vi følger opp med inspeksjoner. Vi har de siste sommerukene gjort mange beslag av hummerteiner som er satt ulovlig. De vanligste forseelsene er at redskap ikke er merket og at fluktåpningene i teiner mangler eller er for små, forteller Aasarmoen i en pressemelding.

Bøter

Alle fiskere, også fritidsfiskere, som ikke følger reglene vil bli politianmeldt og bøtelagt. For eksempel vil eiere av redskap med mangelfull merking, eller hummerteiner med for små fluktåpninger, bli gitt forelegg på mellom åtte og ti tusen kroner, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Les også: – Kun én av fire hummere blir registrert 04.10.2010

«– Betyr det så mye, da?»

Roger Aasarmoen i Fiskeridirektoratet mener at det ulovlige hummerfisket først og fremst skyldes en ”hva så”-holdning hos mange fritidsfiskere.

– Det er denne likegyldige holdningen til et regelverk som er satt for å bevare hummerbestanden vi må komme til livs, fastslår Aasarmoen.

Regelverk

Fiskeridirektoratet minner om de viktigste reglene i hummerfiske:

Redskap

  • Alle garn og teiner i sjøen skal være merket med eierens navn og adresse.

Krav til krabbeteiner

  • Krabbeteiner som er satt ut på strekningen mellom svenskegrensen og til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Fluktåpningen skal ha en diameter på minst 80 millimeter. Åpningen skal være plassert så langt nede på krabbeteinen at det skal være lett for hummeren å komme seg ut av teinen.
  • På strekningen mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista er det satt en minimumsdybde for setting av krabbeteiner eller andre redskaper til fangst av krabbe på 25 meter fra og med 1. desember til og med 1. oktober klokken 08.00.
  • I resten av landet er det ikke satt en minimumsdybde.

Forbud mot ruser

  • Siden ruser er en effektiv fangstredskap for hummer, er det innført et generelt forbud mot å bruke alle typer ruser på strekningen fra svenskegrensa til og med Møre og Romsdal i perioden fra 1. mai til 1. oktober.
  • Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra ruseforbudet til fiskere som skal fiske leppefisk for omsetning.