«Full City» skal slepes til Nato-kaia

«Full City» planlegges trukket av grunnen og slept til kai i Bamble kommune mandag 17. august.

Bergingsselskapet, som av rederiet til «Full City» har fått oppdraget med å fjerne oljen og berge fartøyet, vurderer at den oljen som kan pumpes ut av havaristen nå er ute, melder Kystverket.

”Lasteskipet «Full City» grunnstøtte ved Langesund sommeren 2009. Foto: Kystverket”Lasteskipet «Full City» grunnstøtte ved Langesund sommeren 2009. Foto: KystverketParallelt med at de har pumpet ut oljen har bergingsselskapet jobbet med å forberede avtrekk av havaristen. Denne bergingsplanen er nå forelagt og akseptert av Sjøfartsdirektoratet og Kystverket.

Operasjonen med å få lasteskipet flytende og av grunnen planlegges startet tidlig mandag morgen. Når fartøyet er trukket av grunnen vil det bli slept inn til ”Nato-kaia” ved Eikstrand i Bamble kommune.

Slepet vil bli kontinuerlig overvåket fra luften og fulgt av oljevernressurser slik at tiltak kan iverksettes både for opptak og skjerming hvis det skulle komme et utslipp. Faren for utslipp i forbindelse med denne operasjonen vurderes som liten, men det kan ikke utelukkes at tynn film vil kunne observeres.

Sleperuten er gjennomgått og beredskapen lagt opp etter innspill fra bla Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Ved ankomst til kai vil fartøyet bli ringet inn av oljelenser. Bergingsselskapet anslår at hele operasjonen kan ta opptil 11 timer fra start, inkludert selve slepet på opptil ca 4 timer.

I forhold til operasjonene er det enkelte forhold som ligger til grunn for vurderingene. Det totalt sett beste alternativet er at havaristen trekkes av grunn ved Såstein så snart som mulig og sikres for videre slep til endelig destinasjon. Hvis havaristen ikke kan trekkes av vil det trolig måtte iverksettes en lengre og mer komplisert fjerning.

Les også: «Full City» planlegges trukket av på mandag 14.08.2009