Aker BioMarine bedrer resultatet

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine fikk i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på -9,0 millioner kroner, mot -42,0 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Driftsinntektene økte til 87 millioner kroner i 2. kvartal 2011, fra 78 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Det fremgår av regnskapsrapporten for andre kvartal 2011 som Aker BioMarine ASA la frem i dag.

Driftsresultatet havnet på 10 millioner kroner i 2. kvartal 2011, mot minus 1 million kroner i 2. kvartal året før.

Les utdrag fra regnskapsrapporten her:

I andre kvartal 2011 oppnådde Aker BioMarine det høyeste salget Superba™ Krill så langt, samtidig som selskapet utvidet leveranseavtalen med Schiff Nutrition International. Aker BioMarine har gjennomført en omfattende rekrutteringsprosess av nye medarbeidere og øker satsningen på prosess- og produktutvikling.

Omsetningen i andre kvartal 2011 ble på MNOK 87 mot MNOK 78 i samme periode i 2010. Økningen skyldes i hovedsak økt salg av Superba™ Krill og Qrill™. Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på MNOK 24 i andre kvartal 2011, mot MNOK 14 for samme periode i 2010. EBITDA utviklingen i kvartalet reflekterer økt Superba™ Krill salg samt at Saga Sea har hatt et godt fiskeri i kvartalet. Kontantstrøm fra drift reflekterer resultatet i perioden, rentebetalinger, mottatt milepælsbetaling fra Lindsay Goldberg angående Trygg Pharma og betydelig økt arbeidskapital som følge av høy produksjon.

Les også: Aker BioMarine styrker konsernledelsen 11.07.2011

Fangst og produksjon

I andre kvartal 2011 har Saga Sea produsert 4 263 tonn med Qrill™ sammenlignet med totalt 4 344 tonn samme periode 2010. Fangstresultatene er gode som følge av gode krillforekomster og stabile fiskeforhold.

Produksjon av Superba™ Krill går som planlagt med en månedlig produksjonskapasitet på rundt 40 tonn. Selskapet fokuserer videre på prosess- og produktforbedringer, samt å redusere produksjonskostnader.

Superba™ Krill

Salg av Superba™ Krill i andre kvartal 2011 var det beste kvartalet for Aker BioMarine så langt. Generelt opprettholder Aker BioMarine et høyt salgstrykk for Superba™ Krill, i alle markeder. Totalt solgte selskapet 61 tonn Superba™ Krill i andre kvartal 2011, sammenlignet med 56 tonn i forrige kvartal og 46 tonn i andre kvartal i fjor. Salget til USA stod for 73 prosent mens resten i hovedsak ble solgt i Europa. For tredje kvartal forventer selskapet noe lavere salg av Superba™ Krill som følge av sesongvariasjoner hos kunder.

I første kvartal 2011 inngikk selskapet en femårig leveranseavtale med en kinesisk kunde på minimum 230 tonn. Leveransene vil starte så snart kunden har fått regulatorisk godkjenning og importlisens. Aker BioMarine har siden avtaleinngåelsen jobbet sammen med sin kinesiske partner med å supplere kinesiske myndigheter med nødvendig dokumentasjon. Prosessen er godt i gang, og det forventes at en godkjenning kan være på plass i løpet av 2011, og at de første leveransene vil kunne skje mot slutten av inneværende regnskapsår eller begynnelsen av 2012.

Aker BioMarine har også i løpet av andre kvartal inngått den første avtalen hvor Superba™ skal benyttes som ingrediens i et produkt rettet mot ledd-helse. Ledd-helse er et av de største segmentene innen helsekost.

Aker BioMarine har flere pågående studier sammen med kommersielle partnere og forventer resultater fra disse studiene i løpet av neste tre kvartal.

Les også: – Gjennombrudd for Superba i Kina 22.03.2011

Qrill™

Det er god etterspørsel etter Qrill™, blant annet som følge av at en rekke eksisterende kunder nå opplever den positive effekten ved bruk av Qrill™ i sitt marinefòr. Selskapet solgte i andre kvartal 2 755 tonn. Dette er en betydelig økning fra første kvartal 2011 som følge av at man nå har tatt igjen tidligere forsinkede forsendelser. Aker BioMarine har fortsatt kommitert hele sin planlagte produksjon for 2011.

Selskapet tegnet også en 5-årsavtale med BioMar, en av verdens ledende produsenter av marinefòr. Avtalen er et resultat av flere år med BioMars egen forskning rundt krill, og sikrer BioMar miljøsertifisert og høykvalitetsprodukt til en av sine eksisterende produktserier. Avtalen representerer rundt 30 prosent av Aker BioMarines produksjon av Qrill™.

Hittil i 2011 har Aker BioMarine oppnådd økende priser. Aker BioMarine fortsetter arbeidet med å realisere verdipotensialet for Qrill™ og som en del av dette etablerer selskapet seg i nye markedssegmenter, blant annet fôr til kjæledyr, hvor de første volumene allerede er levert.

Les også: – Kluet er krill i laksefôret 20.05.2011
Les også: BioMar kjøper 15000 tonn Qrill 19.05.2011

CLA/holding

Royaltyinntektene fra CLA/Tonalin® ble i andre kvartal 2011 MNOK 4 sammenlignet med MNOK 6 i samme kvartal i fjor.

Trygg Pharma joint venture

Som selskapet meldte i børsmelding 28. juni fikk ikke selskapet krillkonsesjon for fartøyet Antarctic Navigator. Det langsiktige strategiske rasjonale for å operere to fartøy er at selskapet opplever god etterspørsel etter både Superba™ Krill og Qrill™, samtidig stilles det krav om høyere leveransesikkerhet i fangstleddet og økt produksjonsfleksibilitet. Selskapet vil jobbe videre med å undersøke alternative muligheter for å få to fartøy i drift.

Les også: Fikk avslag på søknad om krillkonsesjon 28.06.2011

Selskapet arbeider aktivt med å utvide krillproduktporteføljen gjennom å finne nye applikasjoner. I første omgang arbeides det med å utvikle et krillbasert pulverprodukt som vil inngå sammen med andre ingredienser i spesifikke produktformuleringer rettet mot kosttilskudd. Samtidig arbeides det med en videreutvikling av dagens Superba™ krill olje med fokus på høyere spesifikasjon. Selskapet samarbeider også aktivt med større og ledende internasjonale selskaper for å utvikle nye markeder og anvendelsesområder for krill. Selskapet arbeider konkret med å utvikle krillmarkedet innenfor det raskt voksende markedet for ”functional food” kategorien, hvor Superba™ vil være en ingrediens i matvarer og forventer nærmere avklaring av det kommersielle potensialet i løpet av 2011/2012.

Selskapet ser også store muligheter for å utvikle nye markeder for Qrill™ produkter, i første omgang rettet mot kjæledyrefôr som er et nytt premium segment. Dette vil kunne resultere i betydelig økt pris og marginer for Qrill™.

Les også: Inngikk ny avtale med Schiff Nutrition 11.07.2011
Les også: Trygg Pharma kjøper fabrikk i Storbritannia 16.06.2011

Guiding 2011

Som beskrevet i første kvartalsrapportene presenterte selskapet følgende guiding for 2011
• 230 – 250 tonn Superba™ krill olje med gjennomsnittspriser noe lavere enn 2010
• 8 000 - 10 000 tonn Qrill™ med gjennomsnittspriser noe høyere enn 2010

Denne guidingen er uendret ved utløpet av andre kvartal 2011.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2011 - Aker BioMarine ASA (pdf)
Presentasjon Q2 2011 - Aker BioMarine ASA (PDF)