Forlenger seifisket nord for 62°N

Det maksimalkvoteregulerte seinotfisket nord for 62°N får fortsette inntil videre. Det har Fiskeri- og kystdepartementet bestemt.

– Seinotflåten har snart tatt den tildelte gruppekvoten, og det har den siste uka vært en debatt om fisket skal stanses. Jeg har kommet til at det på kort sikt er riktig å la fisket fortsette, ettersom det fortsatt gjenstår et betydelig kvantum av totalkvoten for nordøstarktisk sei.

Det sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Maksimalkvotene i seinotfisket endres ikke, og fartøy med gjenstående kvote kan fortsette sitt fiske innenfor maksimalkvoten. For tiden fiskes det relativt stor sei i notfisket i nord, og det er derfor funnet forsvarlig å la dette fisket fortsette inntil videre.

– Jeg har registrert Havforskningsinstituttets bekymring for beskatningsmønsteret og minstemålene i seinotfisket, og dette er noe som vil bli grundig vurdert i forbindelse med neste års regulering, sier Berg-Hansen.

Utviklingen i fisket vil bli fulgt nøye, både med tanke på fangstkvantum og størrelsen på notseien, og fisket vil kunne bli stoppet på kort varsel, opplyses det i meldingen.

Les også: Fiske etter torsk, hyse og sei i 2011 22.12.2010