Åpner for miljøsertifisering av norsk sildefiske

Fartøy som deltar i det aktuelle fisket, kan nå melde seg inn i Debios kontrollordning.

Svenske KRAVs fiskekomite godkjenner nå ringnotfiske etter vårgytende sild i Norskehavet og Barentshavet. Dette innebærer at fisket kan miljøsertifiseres, og fartøy som deltar i fisket kan melde seg inn i Debios kontrollordning, uttaler Debio.

Fisket i Norskehavet og Barentshavet (ICES-område I og II) er i utgangspunktet godkjent for perioden frem til august 2012. KRAVs regler for miljøsertifisert fiske ligger til grunn for en godkjenning, og i tillegg gjelder følgende kriterier (spesifisert av fiskekomiteen):

  • Oppdaterte årlige vurderinger skal sikre at sildebestanden ikke tar skade av fisket
  • Fiskeredskap skal ha en minstemaskevidde på 32 mm
  • Fartøy skal avstå fra slipping (fangstet fisk som ikke tas om bord)
  • Når bifangst forekommer skal fisket avsluttes og flyttes til et annet fiskeområde
  • Bifangst skal ikke kastes over bord
  • Fangsten skal gå til menneskelig konsum

Hva er miljøsertifisert fiske?

Miljøsertifisert fiske sikrer bærekraftige bestander, skånsomme fangstmetoder og forutsetter sporbarhet fra fiskebåt til ferdig produkt. KRAV sitt regelverk ligger til grunn for en Debio-godkjenning på dette området, og bestander som det fiskes på må være godkjent av KRAVs fiskekomité.

En sertifisering gir anledning til å markedsføre produkter med Debiomerket - kontroll, og/eller KRAV-merket for det svenske markedet.