Fiskets gang uke 34 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om godt brislingfiske i Sunnhordland, litt sildeaktivitet i nord, og tregt makrellfiske i vest.

NVG sild

Noen kystbåter har vært i aktivitet i nord og på Møre etter sild. Totalt er det fanget 2 200 tonn sist uke. Av dette kvantumet er 1 000 tonn fisket i Lofotområdet, med snittstørrelse på 260 - 350 gram.

På andre siden av Vestfjorden, nærmere bestemt ved Landegode og i Sørfold, er det fisket 700 tonn av sild med størrelser fra 206 til 239 gram. Resten av ukekvantumet er tatt ved Støtt og på Sunnmøre.

All silda er omsatt til konsum og prisene i auksjonen har lagt fra 2,24 -4,02, med totalsnitt på kr 2,91.

Makrell

Det har vært en treg høststart på makrellfisket i sør. I løpet av uken ble det innmeldt kun 470 tonn fra notfartøy.

For dorgefiskerne som opererer i området vest av land fra Rogaland til Møre, er totalen så langt i år på 3 800 tonn. Til samme tid i fjor hadde denne flåtegruppen fisket 6 500 tonn. I tillegg er størrelsen på makrellen mindre enn til samme tid i fjor. Liten makrell har og vært bildet for de minste notbåtene som fisker innaskjærs.

De større notbåtene har foreløpig ikke kommet skikkelig i gang. Det ble før helgen tatt 4 fangster fra større kystbåter og en ringnotbåt utenfor Møre. Størrelsen på denne makrellen lå i området 360 - 400 gram, og prisene for disse fangstene lå på fra kr 9,87 til knappe 11 kroner.

– I kommende uke forventer vi at flere større notbåter vil delta i makrellfisket. Og vi får håpe at noe av den store makrellen som var i nord i sommer blir tilgjengelig utover høsten, uttaler salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

Kystbrisling

Siden åpningen av fisket forrige onsdag, er det fisket knappe 1 400 tonn med kystbrisling. Fisket har vært meget godt, og all brislingen er tatt i Sunnhordland i kommunene Kvinnherad og Etne.

Brislingen er av god kvalitet både når det gjelder fettinnhold og størrelse. Brislingen blir pakket for King Oscar på Norway Pelagic sitt anlegg på Karmøy, opplyser Norges Sildesalgslag.