Fiskets gang uke 35 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om en forsiktig start på makrellsesongen, dårlige forhold i fiske etter kystbrisling, og en del aktivitet i kystflåtens fiske etter NVG-sild i nord.

Makrell

Denne uken kom makrellfisket i gang og et 20-talls båter ble registrert i aktivitet. Totalkvantumet for uken ble nesten 6 300 tonn. Fisket har foregått litt nord for 62-graden og 2 grader øst, det samme området som det ble fisket på til samme tid i fjor. Av dette kvantumet har direkteflåten tatt 6 100 tonn, resten er låssatt.

Størrelsen på fisken fra havflåten lå på fra 350 til 399 gram, med ett snitt på vel 380 gram. Prisnivået varierte fra kr 11,56 til kr 13,43, med ett snitt på kr 12,59. Låsfisken, som er fisket på kysten, var av en mindre størrelse, fra 230 til 240 gram. Nesten alle låsfangstene ble solgt frysing, til ett prisnivå litt over minstepris.

Dorgefisket ble hemmet av dårlig vær. Til sammen ble det registrert vel 800 tonn fra denne flåtegruppen.

NVG-sild

Denne ukes fangst av norsk vårgytende silde ble vel 1 300 tonn og det er kun kystflåten som har vært i aktivitet. Av dette ble vel 800 tonn låssatt, mens 500 tonn ble tatt av «direktehåvere». Fisket har foregått fra Rødøy i sør til Lofoten i nord, med unntak for ett par fangster som ble tatt på Mørekysten. Prisnivået lå på fra kr 2,35 til kr 3,94, med ett snitt på kr 2,67.

Fra mandag den 5. september er M/O fabrikken i Bodø i drift, og de første båtene har gått for levering der.

Kystbrisling

Fisket etter kystbrisling i uke 35 ga ikke de store tall. Bare 123 tonn ble meldt inn. Det meldes om at det fremdeles er bra med brisling å registrere i fjordene, men at blant annet mye småmakrell har gjort at det er vanskelige fangstforhold.

Totalt er det i sommer og høst meldt inn og levert til sammen vel 1 300 tonn kystbrisling, opplyser Sildelaget.