Fiskets gang uke 36 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om mye makrell og godt fiske i slutten av uken.

Makrell

Endelig kom makrellfisket skikkelig i gang og sist uke er det totalt fisket 35 800 tonn. Etter en ujevn og delvis treg start på uken, slo fisket til på fredag med hele 14 000 tonn, og det gode fisket fortsatte i helgen med nye 15 000 tonn.

I starten av uken var makrellflåten samlet i området nord av «Tampatåa». Utover i uken ble det vanskeligere makrellforhold og flåten spredde seg både vestover og sørover i EU sonen. Sildelaget fikk innmeldt et par fangster med relativ stor makrell, tatt tett utenfor Færøysonen. Åte i fisken gjorde at flåten trakk seg vekk fra dette område.

Fredag løyet vinden og makrellen ble tilgjengelig flere plasser. Fiskerne registrerte mye makrell både i EU sonen øst av Shetland, og ved Aktivneset vest av Ålesund. Totalt 62 fangster med makrell ble innmeldt denne dagen. I helgen har fisket foregått fra de samme feltene.

Makrellen har variert i snittstørrelse med over 100 gram fra 365 gram til 475 gram, med et totalsnitt for hele uken på 409 gram.

Interessen for makrell og prisene har vært meget god. Prismessig så ligger en godt over de gode prisene fra slutten av fjoråret. Auksjonene har gitt priser fra kr 10,05 og opp til en toppris på kr 14,81. Snittet for hele uken havnet på kr 12,86.

– Det som er verdt å merke seg, er at makrellen har vært meget god kvalitetsmessig. Foruten fangstene ved Færøysonen så har fisken inneholdt ubetydelig med åte, slik at en har kunnet losse makrell som har vært over 2 døgn, forteller salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

I kommende uke forventer Sildelaget stor deltagelse i makrell fisket, men urolige værforhold i begynnelsen av uken kan dempe aktiviteten noe.

NVG-sild

Langs kysten fra Møre til Lofoten har de mindre kystbåtene vært i sving med fiske etter norsk vårgytende sild. Totalt er det fanget 2 600 tonn i løpet av uken. Og av dette kvantumet er 1 950 tonn tatt i området Rødøy - Meløy.

Til konsumanvendelse er det fisket 1 900 tonn til priser fra kr 2,22 - 3,14, med en snittpris på kr 2,75.
De resterende 700 tonnene er levert til sildoljefabrikken i Bodø for oppmaling, til minstepris på knappe to kroner.

Kystbrisling

Vanskelig værforhold og dårlig lag på brislinger, gjør at det kun ble fisket vel 100 tonn i løpet av uken. Som tidligere er brislingen fisket i Sunnhordland, i kommunene Kvinnherad og Etne.

Siden oppstart i august, er det nå fisket knappe 1 600 tonn med brisling. En vil i kommende uke vurdere åpning av andre områder for å sikre kvantumsbehovet til King Oscar, opplyser Sildelaget.