Rapport om turistfiske i sjø på høring

Fiskeri- og kystdepartementet sender på høring rapporten fra juni i år, om næringsvirksomhet basert på turistfiske.

– Denne høringsrunden er et viktig ledd i å følge opp arbeidsgruppens forslag til forvaltningstiltak. Det er nyttig å få mest mulig kjennskap til hvordan berørte, interessenter og andre aktører som engasjerer seg i turistfiskenæringa, mener om tiltakene. Derfor er alle innspill velkomne med tanke på den videre oppfølgingen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det er rapporten «Vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø» som nå er sendt på høring.

Les også: Turistfiske i sjø foreslås innstrammet 30.06.2011

Last ned rapport: Turistfiske i sjø - Vurdering av mulige forvaltningstiltak (PDF)

Rapporten, som ble overlevert fiskeri- og kystministeren 27. juni i år, har gjort rede for og vurdert mulige forvaltningstiltak rettet mot næringsvirksomhet basert på turistfiske.

Høringsfristen er fredag 9. desember.

Les mer
Høring av arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø - Saksoversikt