Fiskets gang uke 37 i 2011

Norges Sildesalgslag meldier om full fart i makrellfisket, samt litt NVG-sild fra Trøndelag og nordover.

Ut over det har det vært beskjedne kvanta av kystbrisling og nordsjøsild.

Makrell

Også denne uken har gitt gode fangster med makrell og fredag ble det satt ny årsrekord hva dagskvantum angår, da over 14 000 tonn bla tatt opp. I tillegg ble det satt prisrekord for året med en auksjonspris for en fangst på kr. 15,03. Ukekvantumet kom opp i over 55 500 tonn totalt.

Først i uken foregikk fisket mest i EU sonen øst av Shetland samt litt vest av Stadt, men fra midten av uken og utover har mesteparten av fisket foregått i norsk sone vest av Stadt. Lørdag og søndag foregikk fisket enda lengre sør, helt med mot 61 graden.

Selv om dagskvantene har variert fra 3 600 tonn og opp til over 14 000 tonn, har prisene ligget på ett stabilt nivå. Snittet fra auksjonene for uken ble kr 13,09. Av årets kvote på nesten 183 000 tonn, er restkvantumet nå på vel 72 500 tonn og, derav har ringnot ca 52 500 tonn igjen.

NVG-sild

Av norsk vårgytende sild ble det bare fisket vel 2 000 tonn i uke 37. Av dette kvantumet ble ca. 800 tonn solgt til Mel/Olje, resten ble solgt til konsum.

Fisket foregikk på kysten fra Hitra i sør, til Bodøområdet i nord. Pris til konsum havnet på kr 3,08 i snitt for uke 37, mot kr 2,77 uken før.

I tillegg ble det meldt inn en russisk sjølprodusert fangst på 450 tonn. Denne fangsten, som ble tatt med trål, ble fisket i området mellom 71 og 72 grader 30 minutter nord og mellom 11 og 15 grader øst.

Kystbrisling

I kystbrislingfisket har det den siste tiden vært svært dårlige forhold for fangst. Kun tre fangster på til sammen 37 tonn ble meldt inn.

Fra og med 19. september er Sognefjorden åpnet for brislingfiske, men meldingen fra letefartøy som har vært der inne, er at de ikke har registrert fisk ennå, opplyser Sildelaget.

Nordsjøsild

Av nordsjøsild ble det bare fisket beskjedne 285 tonn i uke 37. Av dette var det en fangst på 240 tonn fra havflåten, resten er låssatt på kysten.