Positiv til Debio-merking

Norges Sildesalgslag mener det er viktig å holde fokus på at silda blir høstet og forvaltet på en bærekrafitg måte, framfor nødvendigvis å legge inn føringer på hva fisken skal brukes til.

Les også: Åpner for miljøsertifisering av norsk sildefiske 17.08.2009

– Vi registrerer at den norske silda nå også kan bruke andre miljømerker enn MSC-godkjenningen fra i vår. Jeg synes det er viktig at vi har fokus på at silda blir høstet og forvaltet på en bærekrafitg måte, framfor nødvendigvis å legge inn føringer på hva fisken skal brukes til. Fisken er jo like forsvarlig forvaltet om den brukes til mel og olje eller til konsumformål. Det sier salgsdirektør i Norges Sildesalgslag, Knut Torgnes i en kommentar på sildelagets nettside, til at NVG-sild nå kan få miljømerket Debio.

Men Torgnes setter et spørsmålstegn ved antallet merke som nå er tilgjengelig.

– Kan det være at forbrukeren blir forvirret av disse merkene, framfor å bli veiledet og informert? Det kan selvsagt være at Debio-merket er mer etablert blant forbrukerne i Skandinavia, derfor er det fint at silda nå får anledning til å benytte også Debio-merke dersom det er ønskelig, sier Torgnes.