Fiskets gang uke 38 i 2011

Norges Sildesalgslag melder at stor sild og større makrell gav rekordpriser i auksjonene. For makrell ble det på det meste oppnådd en auksjonspris på kr 16,92.

Makrell

Det ble en uke med meget ujevnt fiskeri, med dagskvantum fra 8 000 tonn på tirsdag til 400 tonn på torsdag. Totalt for hele uken ble det innmeldt 26 300 tonn.

I starten av uken så forgikk fisket i Norskerenna, fra N 61° 30´ og videre sørover til sør av 60 graden. Det er flere år siden vi har hatt godt makrellfiske i dette område, og det er meget gledelig. Utover i uken hadde makrellen seg et ”stur” og flåten spredde seg fra Shetland til Norskerenna. Søndag tok fisket seg opp både i EU sonen og i norsk sone, og vi avsluttet uken med 7 000 tonn i journalen, opplyser Sildelaget.

En har denne uken sett større variasjon på størrelsene enn tidligere i høst. Høyeste snittvekt var på 499 gram og laveste snittvekt var på 380 gram. Fortsatt stor interesse for makrell og høyere snittvekt, ga rekordpris i auksjonen. Den nye makrellrekorden lyder på kr 16,92. Laveste pris ble kr 9,83, og totalsnittet for hele uken havnet på kr 13,34.

Ser vi på kvotebildet for makrell, er det nå fisket knappe 139 000 tonn av kvoten på 182 827. Dette gir en restkvote for norske båter på rundt 44 000 tonn. Nytt for året er at det også er «flex-mulighet» på 10 prosent for makrell. Med god etterspørsel etter makrell, vil flere båter benytte muligheten for å forskuttere på 2012 kvoten.

For kommende uke forventer Sildelaget at flere vil ta sine kvoter og deltagelsen vi bli mindre. Sildelaget forventer og at makrellen ”går om natten”, slik at det kan fiskes hele døgnet.

NVG-sild

Første uke med sildeaktivitet ute på havet i høst gav et ukekvantum på 19 000 tonn norsk vårgytende sild. Kun 1 700 av dette er fanget på kysten fra Møre i sør til Bodø i nord.

Ellers har hovedfisket foregått i Smutthavet på stor sild. Her kom «Kvannøy» som første båt i aktivitet fra tirsdag kveld. Fangstingen startet langt sør (rundt N 65°) i Smutthavet og silda har hatt god fart mot nord. Fisket var godt de første dagene, mens det har dabbet av noe i helgen. Fra dette felt har Sildelaget fått innmeldt 16 300 tonn med stor sild på vel 360 gram i snitt.

Interessen for sild er meget stor da det meldes om tomme lager både i inn og utland. Som for makrell så har prisene på silda fra Smutthavet har vært rekordgode med auksjonspriser fra kr 5,70 til kr 6,32. Snittet for hele kvantumet er på kr 6,11, opplyser Sildelaget.

Fra området nordvest av Troms har Sildelaget fått innmeldt et par fangster av litt mindre sild. Størrelsen her har lagt i området 307-333 gram. Prisene for denne silda havnet i området rundt 5 kroner.

Da flere nå har tatt sine makrellkvoter, så forventer Norges Sildesalgslag større deltagelse i sildefisket framover.