Rensket opp tapte fiskeredskaper

Fiskeridirektoratet har avsluttet høstens opprenskingstokt på fiskefeltene mellom Ålesund og Nordkapp, med over 1100 garn i lasten og betydelige mengder av andre redskaper.

Dette er noe mer enn for tilsvarende tokt i fjor og betydelig mer enn foregående år.

De fleste fiskerne viser stor vilje til samarbeid på feltet for at det skal være mulig å gjennomføre soknearbeidet. Likevel er det dessverre et stort gap mellom den tapsmengden som meldes til Kystvaktsentralen og det som tas opp, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

– Det er i alles interesse at opprenskingsarbeidet er mest mulig effektivt, og da må en melde tap av bruk til Kystvaktsentralen (Tlf. 07611), sier Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon.

– Dumping

Han mener det er trist å se de store mengdene med trålwire som fremdeles dumpes i havet og på viktige fiskefelt for faststående redskaper. Det er på tide at flåten begynner å ta grep for bringe wire på land ved utskiftning.

– I år ble det også tatt opp en fullt brukbar seinot som var dumpet i Latedjupet ved Havøysund. Noten var inntakt, men all flå var skåret av for at noten skulle synke, forteller Langedal.

Gjennom samarbeid med Norsk Fiskeriretur AS leveres alt som hentes opp av fiskeredskaper til gjenvinning, og alt som hentes opp blir sortert i sekker før leveranse.

Resultat

Den samlede sokneinnsats i 2011 er tilnærmet lik som for 2010. Langedal mener den store mengden med garn som fremdeles tas opp likevel er noe overraskende.

– Vi ser for eksempel en noe økt mengde av breiflabb- og seigarn. Resultatet taler for seg selv og viser viktigheten av opprenskingsarbeidet og vi håper at det avsettes midler til å videreføre dette arbeidet også i 2012, avslutter Langedal.

Totalt under årets opprenskingsarbeid, som også inkluderer tokt i Finnmark i juni, er det tatt opp og brakt i land:

• Over 1100 garn med en god del dregger, anker, kuler, blåser og bøyer
• 54 kongekrabbeteiner
• Nærmere 13000 meter med trålwire
• 12000 meter med diverse tauverk
• Nærmere 40000 meter med line
• Seinot, trålpose og en merd
• Ca. 14000 kg med diverse fisk
• Ca. 12000 krabber, hovedsakelig kongekrabbe

Les også: Mye skrot i havet i Finnmark 21.06.2011