– Store uoffisielle hummerlandinger

Det er en betydelig underrapportering i hummerfisket i Østfold og Vestfold, viser nye tall fra Havforskningsinstituttet.

Offisielle landinger representerer rett under 10 prosent av de totale landingene av hummer i de to fylkene, skriver Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

Beregninger viser at 73 prosent av hummeren i Østfold og Vestfold ble fanget av fritidsfiskere. De har ikke rapporteringsplikt såfremt fangsten ikke selges. Av den totale kommersielle hummerfangsten (tatt av yrkesfiskere) rapporteres kun 36 prosent inn til Skagerrakfisk. Tallene kommer fra feltundersøkelser som ble gjennomført under hummerfisket i 2010.

– Som på Sørlandet

– Vi observerer samme trend som vi fant på Sørlandet i 2008: Fritidsfiskerne står for størstedelen av ladningene. Yrkesfiskerne rapporterer kun en liten andel av hummerne de får, sier forsker Alf Ring Kleiven.

Han har gjennomført kartleggingene både på Sørlandet, og i Østfold og Vestfold.

Les også: – Kun én av fire hummere blir registrert 04.10.2010

– Utfordrende rådgivning

Forvaltningen ønsker å bygge opp igjen hummerbestanden i Skagerrak.

– Når oversikten over fisketrykket og landingene, både i det kommersielle fisket og i fritidsfisket, er så dårlig, er det utfordrende å gi presise faglige råd til forvaltningen, påpeker Alf Ring Kleiven.

Han anbefaler at det bør være et minstekrav at yrkesfiskerne registrerer seg for å delta i hummerfisket. I tillegg bør det vurderes om også fritidsfiskere skal registrere seg for fisket, mener han.

– En slik ordning vil legge til rette for å beregne nasjonalt årlig uttak under hummerfisket, sier Ring Kleiven.

– Stor verdi

Med en markedsverdi på 254,45 kroner per kilo hummer (Skagerrakfisk 2011), har de totale fangstene i Østfold og Vestfold en markedsverdi på rundt 15,9 millioner kroner. Yrkesfiskernes totale fangster (sum av rapportert og urapportert) er beregnet til å ha en verdi på 4,3 millioner kroner.

Nøkkeltall for hummersesongen 2010 - Østfold og Vestfold:

  • Fritidsfiskere tok 69 700 hummer
  • Yrkesfiskere tok 25 700 hummer
  • Totale landinger er beregnet til 62 300 kilo hummer
  • Markedsverdien (de totale fangstene) er på rundt 15,9 millioner kroner
  • Yrkesfiskernes totale fangster (sum av rapportert og urapportert) er beregnet til å ha en verdi på 4,3 millioner kroner