Tilrår nær tidobling av kolmulekvoten

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) er nå klar med kvoterådene for 2012 for bestandene av makrell, sild, kolmule og taggmakrell.

Anbefalt kolmulekvote for inneværende år er 40 100 tonn, mens den for neste år anbefales økt til 391 000 tonn. Dermed er kvoterådet for denne bestanden omtrent tilbake til nivået fra 2009 og 2010, melder Havforskningsinstituttet.

– Kvoterådet for kolmule går betydelig opp. Bestanden er fortsatt minkende, men årets beregninger justerer bestanden betydelig opp sammenliknet med beregningene i fjor, forklarer forsker Asgeir Aglen som er Norges representant i ICES.

Hovedårsaken til denne økningen er i følge Aglen at toktet som skulle kartlegge kolmulebestanden i 2010 hadde en dårlig dekning. I mangel på bedre informasjon, ble imidlertid dette toktet tatt med i bestandsberegningene i fjor. Resultatene fra et tilfredsstillende tokt i år førte til at en så bort fra 2010-toktet, og bestanden ble dermed oppjustert.

For norsk vårgytende sild reduseres kvoterådet med 16 prosent for neste år i forhold til det som ble gitt for 2011.

Forskerne slår fast at makrellbestanden er stor, men er bekymret over at det fiskes for mye av den. For makrellen har det ikke vært noen avtalt kvote inneværende år. Summen av de nasjonale kvotene er 959 000 tonn. Rådet for 2012 er en makrellkvote på rundt 600 000 tonn.

Kvoterådet for vestlig taggmakrell er maksimalt 211 000 tonn, en liten nedgang i forhold til inneværende år.

Kvoteråd for pelagiske bestander 2012

Norsk vårgytende sild

 • Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 833 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 988 000 tonn
 • Avtalt kvote 2011: 988 000 tonn

Kolmule

 • Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 391 100 tonn
 • Anbefalt kvote 2011 (Forvaltningsplan): 40 100 tonn
 • Avtalt kvote 2011: 40 100 tonn

Makrell

 • Anbefalt kvote 2012 (Forvaltningsplan): 586 000 – 639 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2011(Forvaltningsplan): 592 000 - 646 000 tonn
 • Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale (sum av lokale kvoter: 959 000 tonn

Vestlig taggmakrell (hestmakrell)

 • Anbefalt kvote 2012 (maksimalt langtidsutbytte): < 211 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2011(maksimalt langtidsutbytte): 229 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2011 (forvaltningsregel): 181 000 tonn
 • Avtalt kvote 2011: Ingen internasjonal avtale

Nordsjøtaggmakrell (hestmakrell)

 • Anbefalt kvote 2012: Redusere dagens fangstnivå
 • Anbefalt kvote 2011: Råd ikke gitt
 • Avtalt kvote 2011: Ingen omforent internasjonal forvaltning