Resultatnedgang for Aker Seafoods

Aker Seafoods oppnådde i første halvår et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 106 millioner kroner, mot 134 millioner kroner i første halvår 2008.

Aker Seafoods har i første halvår 2009 økt produksjonen av ferske produkter fra fabrikkene i Norge med 38 prosent sammenlignet med samme periode i 2008. Både virksomhetene i Frankrike og Danmark øker
salget av ferske produkter. Konsumet av fersk torsk i Frankrike, Europas største marked for fersk torsk, er opp med 52 prosent i årets første fem måneder, skriver selskapet i en børsmelding.

Omsetningen i første halvår i 2009 endte på 1 349 millioner kroner, mot 1 502 millioner kroner i samme periode i 2008. Nedgangen kommer hovedsaklig fra forretningssegmentene i Norge og skyldes i stor grad lavere hvitfiskpriser. Aker Seafoods oppnådde i første halvår et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 106 millioner kroner, mot 134 millioner kroner i første halvår 2008.

I Fangstsegmentet er omsetningen lavere første halvår 2009 sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for at fisket volum øker reduseres omsetningen med 18 prosent. Prisnedgangen for torskeprodukter forklarer noe av omsetningsnedgangen. I tillegg har Aker Seafoods fisket en relativt større andel sei i 2009 enn i løpet
av samme periode i 2008. Prisen på drivstoff er vesentlig lavere hittil i 2009 og bidrar positivt på resultatet.

– I første halvår 2009 har vi fokusert på fiske av sei og hyse, og mindre på torsk. Vi har igjen hele 55 prosent av toskekvoten. Dette er et godt utgangspunkt for driften resten av året. I tillegg foretas det investeringer i en ny tråler og oppgradering av to andre trålere i tredje kvartal som gir oss en bedre muligheten til å utnytte eksisterende kvoter, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods. Foredlingssegmentet i Norge har i første halvår hatt god tilgang på råvarer fra interne og eksterne leverandører og dermed økt produksjonen noe. Prisnedgangen i markedet gir utslag i omsetningen i foredlingssegmentet som er redusert med 20 prosent. Som følge av et dårlig saltfiskmarked, og nedadgående filetpriser har Aker Seafoods foretatt ytterligere nedskrivninger av varelageret med ti millioner kroner i kvartalet.

– Innen foredling vil vi også foreta investeringer, og vi er i gang med å oppgradere anlegget vårt i Stamsund med superkjølteknologi. Dette vil effektivisere og ytterligere øke kvaliteten på produksjonen, sier Myhre.

Fersk sekundærforedling i Danmark og Frankrike øker omsetningen i første halvår 2009 sammenlignet med samme periode i 2008.

– Aker Seafoods har i første halvår styrket posisjonen på salg av fisk. Spesielt i Frankrike. Konsumet av fersk torsk har økte med 52 prosent i det franske markedet i årets første fem måneder, mens tall fra Eksportutvalget for fisk viser at den totale verdien er opp med 34,7 prosent, sier Myhre.