Kjøper seg opp i Br Birkeland

Austevoll Seafood har kjøpt aksjer for 95,7 millioner kroner i Br Birkeland AS i Austevoll, hvor det børsnoterte selskapet nå har en eierandel på 49,99 prosent.

Austevoll Seafood ASA har i dag ervervet 1.472.494 aksjer i Br Birkeland AS, opplyser Austevoll Seafood ASA i en børsmelding.

Ved kjøpet har Austevoll Seafood økt sin beholdning av aksjer i selskapet til 7.509.499, noe som representerer en økning fra 40,2 prosent til 49,99 prosent av aksjene og stemmene i Br. Birkeland AS. Vederlaget for aksjene var NOK 95,7 millioner.

Selgere er selskapene Alf Birkeland AS og Birkeland Talbor AS, som er eid av familien Birkeland/Ludvigsen, skriver bt.no.

Ringnotfiske og fiskeoppdrett

Br. Birkeland AS eier og driver 2 moderne ringnotfartøy. Fartøyene har begge maksimal basiskvote for ringnot samt kolmuletråltillatelse. I tillegg har selskapet gjennom et heleid datterselskap syv konsesjoner for oppdrett av atlantisk laks og ørret i Hordaland.

Les også: Resultatfall for Austevoll Seafood 18.08.2011