Fiskets gang uke 39 i 2011

Makrellen trekker vestover mens silda i «smutthavet» er kommet lengre øst.

Norges Sildesalgslag melder om litt mer aktivitet på nordsjøsilda og om høstens første fangster av kystbrisling fra Sognefjorden.

Makrell

Selv om det minker på kvoter og mange båter er ferdig med ordinær kvote og «fleksikvoten», er det fremdeles godt fiske på makrellen.

45 700 tonn ble ukens kvantum. Av dette har ringnot fanget nesten 30 000 tonn, kyst/ SUK har tatt vel 5 700 tonn, trålerne har tatt 1 300 tonn og utenlandske båter har bidratt med ca. 9 000 tonn.

I først del av uken foregikk masteparten av fisket sør og sørøst av Shetland, samt noe i norsk sone øst av Vikingbanken og ned i Norskerenna. Fredag ble de første fangstene tatt vest for Shetland. Lørdag ble en svært god dag hva fangsting angår, hele 12 040 tonn ble meldt inn. Fangstingen foregikk på mange felter, både i det omtalte området i norsk sone, og på sørøst og vestsiden av Shetland. Også søndag ble en god fangstdag med over 7 000 tonn, men denne dagen foregikk fisket mest sørøst av Shetland.

Høyeste pris fra auksjon i uke 39 ble kr 15,99 og snittet ligger på kr 13,34 per kilo.

NVG-sild

Også fisket etter norsk vårgytende sild er godt i gang. Ukens kvantum ble nesten 15 000 tonn. Fisket foregikk for det meste i Smutthavet, men mot slutten av uken ble det tatt en del fangster i norsk sone. Det virker som fisken trekken mot nord og øst.

– Fra feltet får vi opplyst at de registrerer bra med sild, men at fangstforholdene til tider ikke har vært de beste, opplyser salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Størrelsen på silden som er uti havet er meget bra, fra 350 til 380 gram, med en overveiende del på 365 gram. Snittprisen fra auksjon havnet på kr 6,27 pr. kg.

Også på kysten foregår det et lite sildefiske, fra Møre i sør til Bodø i nord. Vel 700 tonn ble tatt av denne flåten, derav ble ca. 300 tonn levert til mel/ olje anvendelse. Størrelsen på silda som fiskes på kysten er fra 180 til 225 gram.

Nordsjøsild

Nesten 2 000 tonn ble ukens fangst av nordsjøsild. Det er større kystbåter, ringnot og trålere som har stått for fangstingen, kun 20 tonn er tatt av den kystnære flåten. Fisket har foregått øst av Fladengrunn og knappe halve kvantumet er levert til kjøpere i Danmark. Snittprisen fra auksjonene er kr 5,38 per kilo.

Kystbrisling

I løpet av uken (uke 39) ble det bare tatt ca. 100 tonn brisling. Av dette er 70 tonn tatt i Sunnhordland og 30 tonn tatt i Sogn. Fisken som er liten i størrelse i begge områdene.

Torsdag 29. september klokken 20.00 ble det åpnet for fiske etter brisling i Nordfjord. Foreløpig er ingen fangster meldt inn, og Sildelaget har heller ikke mottatt noen rapporter om fisk der.