– Fiskeflåten kan spille en rolle i oljevernet

Styret i Aalesunds Rederiforening mener at havfiskeflåtens rolle i oljevernberedskapen må komme opp på nytt.

Rederiforeningen, som er det største medlemslaget i Fiskebåtredernes Forbund, mener det ligger en stor mulighet i å opprette en slags førstelinjeberedskap/heimevern ved ulykker eller havari der olje er eller kan bli sluppet ut, melder Fiskebåtredernes Forbund på sin nettside.

Styret mener at muligheten som ligger i en slik beredskap blitt marginalisert av interesser som selv ønsker å kontrollere det de oppfatter som et marked for seg selv.

Slepekraft

Styret viser til at ikke lenge etter at Veritas hadde vendt tommelen ned for å bruke havfiskefartøy som slepeberedskap, holdt en tidligere ringnotsnurper innleid av kystvakta et handelsfartøy på størrelse med det som nylig gikk på grunn i ytre Oslofjord slik at det ikke totalhavarerte. Kystvaktfartøyet hadde en slepekraft som er mindre enn halvparten av det mange av dagens havfiskefartøy har. Styret ser på dette som en sterk indikasjon på at Veritas ikke har lagt til grunn oppdatert kunnskap i sin konklusjon.

Oljelenser

De fleste fiskefartøy er bygget for å sette ut og ta inn utstyr fra sjøen. Fartøyene er dermed også godt egnet til eksempelvis å sette ut og ta inn oljelenser. Dette kombinert med stor tankkapasitet og stor trekkraft gjør dette til en verdifull ressurs om uhellet skal være ute.

"Oljeutslippet fra Full City i ytre Oslofjord var tragisk i mange henseender, men helt marginalt i forhold til hva som kan skje ellers langs norskekysten om større fartøy eventuelt med oljelast om bord kommer ut av kontroll. Styret viser til at den havgående flåten er spredt i hele det aktuelle området i nærheten av skipslei og oljefelt og kan meget snart inngå i en førstelinjeberedskap. Verken det norske samfunnet eller fiskerinæringen bør ha råd til å la prestisjehensyn hindre utnyttelse av de ressurser som ligger i denne flåten til en førstelinjeberedskap for å forebygge/dempe større ulykker", heter det i vedtaket fra Aalesunds Rederiforening.

Styret ber om at Fiskebåtredernes Forbund tar nye initiativ over for Kystverket/ Fiskeri- og kystdepartementet med sikte på en ny gjennomgang av dette sakskomplekset.

Under Sonata-forliset på Mørekysten i 1991 samlet ringnotbåten Kings Bay (bildet) opp rundt 50 tonn olje i løpet av ett døgn. Dette tilsvarer fjerdeparten av oljeutsklippet fra Full City. Også under Arisan-forliset ved Runde på Sunnmørskysten i januar 1992 spilte blant andre havfiskebåtene Kings Cross og Kings Bay en viktig rolle i oppryddingen.