For mye torsk for fiskerne

Ressurstilgangen i havet er god med flere fiskebestander på et historisk høyt nivå, og vi må tilbake til etterkrigsårene for å finne en større bestand av nordøstarktisk torsk enn nå.

Fiskerne er nå åpne for å fiske torskebestanden noe ned for å gi rom til andre arter.

– Vi spør om det er for mye torsk i havet. Den store torskebestanden spiser mye annen fisk som kunne vært til nytte til andre formål. Bestanden av torsk spiser også 220.000 tonn torsk, sier lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, til NTB/NRK.

For fem år siden anbefalte havforskerne en kvote på 309.000 tonn. Kvoterådet fra ICES for 2012 lyder på 751.000 tonn.

Les også: Tilrår høgare torske- og hysekvotar 10.06.2011

Diskusjonen om det er for mye torsk i havet kommer opp på Fiskarlagets landsmøte i Trondheim fra onsdag til fredag denne uken (5. - 7. oktober).

Torsdag skal Nilsen debattere bærekraftig ressursforvaltning og ansvarlig fiske med forskningsdirektør Ole Arvid Misund fra Havforskningsinstituttet og departementsråd Jørn Krog i Fiskeri- og kystdepartementet.

Onsdag er fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen en av innlederne under saken: Fiskeflåten, en avgjørende faktor for at Norge skal bli verdens beste sjømatnasjon.