Aker BioMarine stevnes for patentbrudd

Neptune Technologies and Bioressources stevner Aker BioMarine for patentbrudd i USA. Aker BioMarine anser søksmålet som grunnløst.

Aker BioMarine har mottatt informasjon om at Neptune har innlevert en stevning overfor Aker BioMarine og andre selskaper for brudd på patentrettigheter, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding.

– Vi anser dette som nok et grunnløst søksmål fra Neptune, sier CEO Hallvard Muri i Aker BioMarine ASA. Innvilgelsen av Neptunes patent i USA bygger på feil begått både av USPTO og Neptune. På tross av Neptunes patentkrav, er det ikke slik at Neptune oppfant et fosfolipid med omega 3-fettsyrene EPA og DHA, fortsetter Muri.

Aker BioMarine krever ny behandling av Neptunes patent i USA og innleverte i går begjæring om såkalt «reexamination» av samtlige patentkrav i Neptunes ny-innvilgede patent nr. 8,030,348 hos U.S. Patent and Trademark Office («USPTO»).

– Finnes naturlig i krill

Aker BioMarine skriver i børsmeldingen at det i begjæringen dokumenteres at ekstraksjoner fra krill foretatt før Neptunes påståtte oppfinnelse, gir olje som inneholder de fosfolipidene Neptune påstår å ha funnet opp.

Neptune opplyste ikke om dette til USPTO, som således ikke mottok kopier av relevante publikasjoner og heller ikke ble informert om avgjørelse fra European Patent Office, der det europeiske medlemmet av samme patentfamilie ble ansett ugyldig innvilget, heter det i meldingen fra Aker BioMarine.

– Det faktum at disse fosfolipidene finnes naturlig i krill og eksistensen av omfattende prior art var ikke inkludert i Neptunes patentsøknad. Vi sendte i tillegg kopier av relevant prior art til Neptune, men på tross av alt dette valgte Neptune ikke å endre eller trekke patentsøknaden sier Muri.

Forut for kravet om reexamination, har Aker BioMarine også oppnevnt uavhengige eksperter til å gjenta forsøk som Neptune støtter seg på i patentsøknaden. I sin begjæring hevder Aker BioMarine at når man både utfører og analyserer disse forsøkene korrekt, viser resultatene at kjente ekstraksjonsmetoder ga en krillolje som inneholdt de patenterte fosfolipidene. Dette og tidligere publikasjoner er drøftet i detalj i begjæringen om reexamination, der Aker BioMarine også ber USPTO om å anse de ny-innvilgede patentkravene som upatenterbare.

«Aker BioMarine vil med fasthet forsvare seg og sitt produkt mot disse anklagene om patentbrudd», heter det i børsmeldingen fra Aker BioMarine.