Laks og makrell trekker verdien ned

Sjømateksporten i september 2011 endte på 5,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 595 millioner kroner i forhold til september i fjor.

Ved utgangen av tredje kvartal er eksportverdien av norsk sjømat på 37,9 milliarder kroner. Dette er 759 millioner kroner over rekordåret i 2010 for samme periode, i følge tall fra Eksportutvalget for fisk.

– Nedgangen i verdien av sjømateksporten skyldes i all hovedsak en redusert pris på laks. Vi ser nå imidlertid at lakseprisen også er redusert helt ut til forbrukeren i en rekke markeder og at mer laks havner i forbrukernes handlevogner, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk i en pressemelding.

Vekst i klippfiskeksporten

Eksporten av klippfisk økte med 85 millioner kroner i september til totalt 460 millioner kroner. Ser man på årets tre første kvartal er det eksportert klippfisk for tilsammen 2,6 milliarder kroner, noe som er en økningen på 232 millioner kroner. Eksporten av torsk økte med 143 millioner kroner, mens eksporten av sei økte med 80 millioner kroner. For torsk er det høyere pris som forklarer veksten, mens for sei er det større volum.

Saltfiskeksporten gikk ned i september med 8 millioner kroner til totalt 34 millioner kroner. Hittil i år har eksporten av saltfisk økt med 123 millioner kroner til totalt 807 millioner kroner. Det er høyere pris som forklarer veksten.

Les også: Sterk september for torskefisk 06.10.2011

Fortsatt nedgang for laks

Den samlede verdien av lakseeksporten var i september på 2,4 milliard kroner. Det er en nedgang på 404 millioner kroner målt mot september i fjor. Verdien hittil i år er på samme nivå som i 2010, med en verdi på 21,7 milliarder kroner. Frankrike er fortsatt det viktigste markedet for laks med en verdi hittil i år på 3,3 milliarder kroner. Russland er det nest største markedet med en verdi på 2,1 milliarder kroner.

Les også: Eksport av laks på nivå med fjoråret 06.10.2011

Vekst for sild, nedgang for makrell

I september ble det eksportert sild for 174 millioner kroner, noe som er en oppgang på 38 millioner kroner. Hittil i år har sildeeksporten økt med 378 millioner kroner til totalt 2,6 milliarder kroner. Russland er største mottaker med en verdi på 587 millioner kroner. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2010. Tyskland er nest største marked med en verdi på 438 millioner kroner, noe som er en økning på hele 143 millioner kroner.

Eksporten av makrell falt med 343 millioner kroner i september til totalt 926 millioner kroner. Eksporten hittil i år er på samme nivå som i 2010, med en totalverdi på 1,8 milliarder kroner. Kina er største mottaker av makrell med en verdi på 443 millioner kroner. Japan er nest største marked med en verdi på 398 millioner kroner.

Les også: Rekordeksport av pelagisk fisk 06.10.2011