Rekordeksport av pelagisk fisk

Høye priser gir rekordeksport av pelagisk fisk. Per 2. kvartal 2011 er det eksportert pelagisk fisk for 4,9 milliarder kroner.

Dette tilsvarer en oppgang på 338 millioner eller 7 prosent i forhold til samme periode i 2010.

For sild ser vi en økning på 17 prosent i eksportverdi for årets første 9 måneder til 2,6 milliarder kroner, mens vi for makrell ser en nedgang på 3 prosent målt i eksportverdi til 1,8 milliarder kroner, melder Eksportutvalget for fisk (EFF).

For september måned i år har eksporten av pelagisk fisk vært på 289 millioner kroner, som tilsvarer en reduksjon på 20 prosent fra september i 2010.

– Vi ser fortsatt gode priser og god etterspørsel i markedene for pelagisk fisk, sier senioranalytiker Kristin Lien i Eksportutvalget for fisk. I fjor hadde vi en tidlig sesongstart på makrellen, mens i år har vi hatt en mer normal sesongstart, noe som omtrent har halvert volumet av makrelleksporten i september i år i forhold til i september i fjor.

Russland største fryst hel sild marked

Det er eksportert 204 tusen tonn fryst hel sild de første 9 månedene i 2011, noe som er 81 tusen tonn mindre enn samme periode i fjor. Silda har i hovedsak gått til markedene i Russland (48 tusen tonn), Nigeria (45 tusen tonn), Ukraina (39 tusen tonn) og Egypt (16 tusen tonn). Dette tilsvarer en nedgang for alle disse markedene i volum, mens for de tre utenom Russland, tilsvarer det likevel en økning målt i verdi. Prisene på sild har vært økende utover året i 2011 og de har i september ligget gjennomsnittlig på 7,50 kroner per kg noe som er 2,74 kroner per kg mer enn for samme måned i fjor.

Tyskland største sildefiletmarked

Det er eksportert 97 tusen tonn fryste sildefiletprodukter de første 9 månedene i 2011, noe som er 15 tusen tonn mindre enn samme periode i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland (33 tusen tonn), Russland (27 tusen tonn), Polen (12 tusen tonn) og Litauen (7 tusen tonn). Prisene har i september ligget gjennomsnittlig på 13,27 kroner per kg, noe som er 6,01 kroner over fjoråret.

Senere makrellsesongstart enn i fjor

Det er eksportert 129 tusen tonn fryst hel makrell første 9 måneder i 2011, til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Dette er 47 tusen tonn og 28 millioner kroner mindre enn for samme periode året før. Kina har gått forbi Japan og er nå største mottaker med totalt 32 tusen tonn. Japan følger etter med 26 tusen tonn og Russland har tatt 14 tusen tonn. Tyrkia med 12 tusen tonn og Sør-Korea med 9 tusen tonn hittil i år, er også viktige eksportmarkeder. Volumene til Kina går trolig til konsum i Japan. Volumnedgangen skyldes i hovedsak senere start på sesongen enn i fjor.

Gjennomsnittlig eksportpris på fryst hel makrell har i september lagt på 14,68 kroner per kg, noe som er 4,87 kroner over samme periode i 2010.