Sterk september for torskefisk

I september 2011 eksporterte Norge torskefisk inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 1,12 milliarder kroner.

Dette er en økning på 12 prosent eller 124,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende måned i 2010. Målt i volum økte eksporten med 10 prosent eller 3 591 tonn, til totalt 39 389 tonn viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

Økt etterspørsel i kombinasjon med en generell prisoppgang bidrar samlet til den beste september måneden for torskefisk siden rekordårene på slutten av 90-tallet, sier Kjell-Åge Rognli, markedsanalytiker hos Eksportutvalget for fisk, i en pressemelding.

Ny eksportrekord for klippfisk

Eksport av klippfisk nådde en verdi på 460 millioner kroner i september. Dette er en økning på 23 prosent eller 85 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert totalt 11 602 tonn, noe som er det høyeste eksportvolumet noen sinne for en september måned.

Klippfisk av torsk hadde en verdiøkning på 13,3 millioner kroner til totalt 239,5 millioner kroner i september. Bakgrunnen for veksten skyldes en gjennomsnittlig prisoppgang på 12 prosent til totalt 52,78 kroner per kilo.

Klippfisk av sei økte med 49,6 millioner kroner til 162,9 millioner kroner. Eksportvolumet økte i perioden med 32 prosent og kom på totalt 5 475 tonn. Prisen på klippfisk av sei var i gjennomsnitt 29,77 kroner per kilo i september og dette er 9 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Brasil er det største markedet for klippfisk i september med en eksportverdi på 176 millioner kroner, en økning på 56,2 millioner kroner fra september i fjor.

Reduksjon for saltfisk, uendret for tørrfisk

Eksporten av saltfiskprodukter kom på 43,4 millioner kroner i september, som er en reduksjon på 14,8 millioner kroner eller 25 prosent fra samme måned i fjor. Målt i volum ble det eksportert 1 270 tonn saltfiskprodukter mot 1 831 tonn i september 2010.

Eksporten av tørrfisk kom i september på 110,6 millioner kroner og dette er en økning på 0,1 prosent fra samme måned i fjor. Til hovedmarkedet Italia gikk det i september 467 tonn lofotrund torsk til en pris av 145,71 kroner per kilo, som er en økning fra samme måned i fjor på 6,59 kroner per kilo.

Tidenes beste for fryst hel fisk

Eksporten av fryst hel hvitfisk kom på totalt 257,7 millioner kroner i september og dette er 74,6 millioner kroner eller 41 prosent høyere enn samme måned i fjor. Målt i volum var det en økning på 3 852 tonn til totalt 16 384 tonn.

Fryst hel hyse og torsk øker i verdi med henholdsvis 54 og 4 millioner kroner til totalt 111 og 57,7 millioner kroner. For hyse er det større volum som forklarer veksten, mens det for torsk skyldes økte priser.

Fryst hel blåkveite hadde en verdiøkning på 18,6 millioner kroner til totalt 40,3 millioner mens fryst hel sei ble redusert med 8,9 millioner til totalt 32,7 millioner kroner.

Kina er fortsatt største mottaker av fryst hel hvitfisk fra Norge og eksportverdien kom på totalt 129,1 millioner kroner i september, en økning på 50 prosent eller 43,1 millioner kroner fra september i fjor.

Fersk hel hyse og torsk går godt

Eksporten av hel ferskfisk fra fiskeri økte med 4 prosent fra samme måned i fjor, og kom på totalt 100,6 millioner kroner. Veksten skyldes volumøkning. Størst økning er det for fersk hel torsk der verdiøkningen i september var på over 60 prosent eller 9,1 millioner kroner til totalt 24,3 millioner. Fersk hel hyse øker også med en verdioppgang på 14 prosent eller 3,1 millioner kroner til totalt 25,1 millioner.

Reduksjon for havbruk

Eksport av hel torsk fra havbruk kom på totalt 13,7 millioner kroner i september og dette er en reduksjon på 33 prosent fra samme måned i 2010. Målt i volum var eksporten på totalt 399 tonn i september, 58 prosent lavere enn september 2010. Gjennomsnittprisen var på 20,67 kroner kroner per kilo, noe som er en reduksjon på 5,88 kroner per kilo.