Kystavgiften reduseres ytterligere

Statsbudsjettet: Regjeringen foreslår å redusere kystavgiften for 2012 til 10 prosent av staten sine utgifter til farledstiltak, navigasjonshjelpemidler og istjeneste.

– Regjeringa følger opp Nasjonal transportplan på sjøtransportens område ved å ytterligere redusere kystavgifta. Man skal ikke kjøre lenge på veiene i Norge før man ser behovet for at mye av godstransporten som går med trailer, bør over på båter. Vi fortsetter med denne reduksjonen å stimulere med tiltak for å få mer av transporten til å benytte sjøveien, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: – Ansvarlig budsjett viktig for kysten 06.10.2011

Som ledd i den varslede avviklingen av kystavgifta, foreslår Regjeringen å redusere avgiften, slik at avgiftsinntektene i 2012 dekker 10 prosent av staten sine utgifter til farledstiltak, navigasjonshjelpemidler og istjeneste. I 2011 dekker kystavgiften 20 prosent av kostnadene.

Forslaget om reduksjon i avgiftssatsen innebærer en avgiftsreduksjon for næringen på 33 millioner kroner. Regjeringen reduserte kystavgifta med 29,2 millioner kroner i 2011. Sammen med avviklingen av havnesikkerhetsavgifta var det en reduksjon på 27 millioner kroner i 2010. Det betyr med dette forslaget en samlet reduksjon på 89,2 millioner kroner de siste tre årene.

– Samtidig arbeider vi også aktivt for at tilrettelegging for økt sjøtransport blir en langt viktigere del ved revideringen av Nasjonal Transportplan som kommer i 2013, sier Lisbeth Berg-Hansen.