Viderefører navnet Sjøfartsdirektoratet

«Sjøfartsdirektoratet» videreføres som navn etter sammenslåingen med Skipsregistrene, som blir en ny avdeling i Sjøfartsdirektoratet.

Det er besluttet i tilknytning til statsbudsjettet som ble fremlagt i dag. Og de økonomiske rammevilkårene fra i år, videreføres i 2012, melder Sjøfartsdirektoratet.

I forbindelse med sammenslåingen, og videreføringen av navnet Sjøfartsdirektoratet, er det også besluttet å endre den engelske tittelen til «Norwegian Maritime Authority». Skipsregistrene (NIS) blir en ny avdeling i Sjøfartsdirektoratet.

– I forslaget til statsbudsjettet for 2012 har vi fått videreført de samme rammevilkårene fra i år og det gir oss et godt grunnlag for å utføre de oppgaver som vi er pålagt og for å ivareta sjøsikkerheten og markedsføre Norge som maritimt vertsland på en god måte, sier avdelingsdirektør John Malvin Økland.

Les også: – En helhetlig sjøfartsadministrasjon 19.04.2011

Les også: Mulig sammenslåing 28.06.2010

Slås sammen fra 1. januar 2012

Regjeringen har besluttet at Sjøfartsdirektoratet og Skipsregistrene skal slås sammen fra 1. januar 2012. Formålet med sammenslåingen er å etablere en enhetlig sjøfartsadministrasjon som er godt rustet til å møte samfunnets krav til sikkerhet, miljø og service på skipsfartsområdet.

Den nye etaten vil være lokalisert med et hovedkontor i Haugesund, 17 stasjoner fordelt på to regioner i Norge, en enhet for registrering av skip i Bergen og 3 velferdsstasjoner i utlandet. Den nye sjøfartsadministrasjonen vil utføre til sammen om lag 326 årsverk. Sammenslåingen medfører ingen endring av Sjøfartsdirektoratets og Skipsregistrenes kjerneoppgaver.

Den nye sjøfartsadministrasjonen overordende visjon er sammen for økt sjøsikkerhet i rent miljø. Etatens overordnede mål er høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier og være et konkurransedyktig og attraktivt register.