Bryter beredskapskrav i Norskehavet

Total Norge har alvorlige mangler i beredskapen mot akutt forurensning på feltet Alve Nord i Norskehavet, mener Klif.

Klif er ikke fornøyd med beredskapen mot akutt forurensning hos flere operatørselskap. Total Norge utfører leteboring på Alve Nord på Haltenbanken utenfor Brønnøysund. Brønnen (6607/12-2S) er lokalisert i den nordlige del av Norskehavet. Nærmeste avstand til land er Ytre Vikna (181 km).

– Vi ser meget alvorlig på forholdene. Vår kontroll på Alve Nord avdekket at Total Norge ikke kan dokumentere hvordan de har dimensjonert beredskapen mot akutt forurensning og om den er tilstrekkelig. De må snarest gjennomføre korrigerende tiltak, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i en pressemelding.

Krever raske tiltak

Total Norge må innen 17. oktober i år skriftlig redegjøre for hvilke tiltak de har gjennomført, eller skal gjennomføre. Dette for å sikre at selskapet overholder kravene til beredskap mot akutt forurensning på Alve Nord og ved øvrige framtidige aktiviteter.

Klif kaller også inn selskapet til et møte slik at de kan redegjøre for situasjonen.

– Vi er ikke fornøyd med oppfølgingen av beredskapen mot akutt forurensning hos flere operatørselskap på norsk sokkel. Tidligere i år kalte vi inn Statoil til et møte etter tilsvarende kritikkverdige forhold på Haltenbanken. Vi kontrollerer selskapene, og vil også ha oppfølgingskontroller hos de som bryter regelverket, sier Bjørn Bjørnstad.

Brudd

Klif fant fem brudd på tillatelsen til Total Norge ved Alve Nord:

  • De kan ikke dokumentere at beredskapen mot akutt forurensning er basert på dekkende ytelseskrav, analyser og planverk
  • Selskapet har ikke etablert tilstrekkelig fjernmålingssystemer som sikrer at akutt forurensning oppdages innen tre timer
  • De har ikke gjennomført øvelser eller annen aktivitet for å teste at beredskapen fungerer
  • De har ikke satt minimumskrav til hvilken kompetanse viktige funksjoner i beredskapsorganisasjonen skal ha
  • Total Norges har hatt mangelfull oppfølging av beredskapen mot akutt forurensning