Hedret Østervold og Ludvigsen

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har utnevnt Tor Østervold fra Austevoll og Kåre Ludvigsen fra Tromsø til æresmedlemmer.

De to utnevnes etter lang og allsidig fartstid i ulike verv i næringen og i Fiskarlaget, skriver Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Tor Østervold har vært mye brukt som tillitsmann både i faglag og salgslag. Han har til sammen sittet 10 år i Landsstyret i Norges Fiskarlag og vært medlem av Fiskarlagets forhandlingsutvalg i støtteforhandlingene med staten. Han var styreformann i Norges Sildesalgslag fra 1980 til 2000. Han har også vært salgsstyremedlem i det tidligere Norges Makrellag fra 1970 til 1979. Dessuten var han flere år ordfører i representantskapet i Nordsildmel. For sitt samfunnsmessige engasjement ble Tor Østervold tildelt Kongens fortjeneste i Gull i 2007.

Kåre Ludvigsen har vært formann i lokallaget Hillesøy Fiskarlag og styremedlem, nestleder og styreleder i Troms Fiskarfylking fra 1991 til 1994 og landsstyremedlem i Norges Fiskarlag fra 1982 til 1990. Han var nestleder i Norges Sildesalgslag fra 2000 til 2010 og formann i sildelagets konsumutvalg i det samme tidsrommet. I hjemkommunen Tromsø var han medlem av kommunestyret og også varamann på Stortinget for Senterpartiet fra 1997 til 2001.