Nytt budsjettkutt for Mattilsynet

Statsbudsjettet: I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012, kuttes bevilgningene til Mattilsynet med omtrent én prosent.

– Dette kommer i tillegg til kuttet som kom i 2011 og vil få konsekvenser for både aktivitet og prioriteringer, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, i en pressemelding.

– Budsjettkuttet kommer ikke helt overraskende på oss ut fra signalene som statsministeren har gitt om behovet for et stramt statsbudsjett. Men med tanke på at Mattilsynet fikk et kutt på 2,5 prosent i 2011 legger jeg ikke skjul på at vi er bekymret for de langsiktige effektene av reduserte budsjetter, sier Gjein.

Les også: Budsjettkutt for Mattilsynet 06.10.2010

Må effektivisere og prioritere

– Landbruks- og matdepartementet vektlegger i sitt budsjettfremlegg at Mattilsynet må videreføre arbeidet med å effektivisere virksomheten og gjøre prioriteringer blant annet ut fra risikobildet. Departementet sier videre at det er et viktig mål at maten er trygg når den kommer til forbruker. Mattilsynet skal i 2011 særlig ha oppmerksomhet rettet mot drikkevann, fiskehelse og dyrevelferd, forteller Gjein.

– Bekymret

Gjein sier at han er bekymret for Mattilsynets langsiktige evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser, særlig i lys av at risikobildet på vårt forvaltningsområde har blitt mer komplisert og uforutsigbart.

– Dette budsjettkuttet er i seg selv ikke dramatisk, men kutt på nesten 4 prosent over to år oppleves som utfordrende, sier Gjein. Vi må fortsatt prioritere tøft, men jeg er sikker på at vi vil håndtere situasjonen på en god måte. Vi må jobbe enda smartere og særlig vektlegge arbeid for å utvikle et mer enhetlig tilsyn. Dette vil bidra til å gjøre oss mer effektive og øke kvaliteten på arbeidet vårt, avslutter Gjein.