40 år med loddetokt i Barentshavet

Lodde. Foto: Harald Gjøsæter / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har utført loddetokt i Barentshavet i 40 år og markerer nå begivenheten med et eget festskrift om loddetoktene.

– Jeg syns disse toktene har vært så epokegjørende at de fortjener et festskrift, sier havforsker Harald Gjøsæter ved Havforskningsinstituttet. Før helgen lanserte han historien om 40 år med loddetokt i Barentshavet, melder Havforskningsinstituttet (HI).

– For det første er dette verdens lengste serie med akustiske målinger av en fiskebestand, og loddetoktene har vært pionértokt når det gjelder å utvikle bruk av avanserte ekkolodd som metode for å kartlegge fiskebestander, sier han.

– Viktig samarbeid

I dag inngår loddetoktene som en del av de store økosystemtoktene som Havforskninga gjennomfører sammen med søsterinstituttet Pinro i Murmansk.

– Russerne kom med på disse toktene i 1975, og dermed har toktene vært en viktig del av det norsk-russiske havforskningssamarbeidet som har vart i 55 år. Blant annet har vi fått samkjørt metodebruken oss havforskere i mellom, sier Gjøsæter.

Eneste i sitt slag

Loddetoktet er også det eneste toktet innenfor det internasjonale havforskningsrådet (ICES) hvor bestandsberegningene også brukes som direkte grunnlag for å fastsette kvoten, opplyser HI.

Før helgen dro Gjøsæter og flere andre havforskere til Murmansk for å møte russiske kolleger ved havforskningsinstituttet Pinro, og gjøre de siste utregningene som brukes til å gi en anbefaling om hvor stor loddekvoten bør bli.

Kvoten skal fastsettes når den norsk-russiske fiskerikommisjon denne uken møtes i Kaliningrad.

Les også: Fiskerikommisjon møtes i Kaliningrad 10.10.2011

Last ned festskriftet her:
The Barents Sea Capelin Autumn Investigations 1972 - 2011 (PDF)