Fiskets gang uke 40 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om lavere kvantum grunnet dårlig vær og om Fortsatt meget gode priser på sild og makrell.

Makrell

Med lavtrykk i kø fra vest ble ukens makrellkvantum det laveste siden fisket kom skikkelig i gang. Totalt ble det innmeldt knappe 19 000 tonn i løpet av uke 40. Av dette kvantumet var hele 11 500 tonn fra utenlandske båter.

Makrellen har u det siste trukket vestover, og med unntak av noen få småfangster tatt på kysten, er all makrell fisket i området rundt Shetland.

Som ellers i høst, varierer gjennomsnittstørrelsene på makrellen mye. Høyeste snittstørrelse var 490 gram, og det laveste snittet lå på 340 gram. Snittet for alle fangster var 410 gram. Generelt kan en si at den minste makrellen er fanget vest av Shetland.

Prisene holder seg fortsatt på et meget høyt nivå. Ukens høyeste pris i auksjonene havnet på kr 15,46, og laveste snittpris ble kr 10,79. Totalsnittet for hele uken ble kr 13,86.

Totalt er det nå fisket 182 000 makrell fra norske fartøy når vi tar med både rest fra 2010 kvoten, årets kvote samt «fleks» på 2011 kvoten. Ringnotflåten har til nå forskuttert knappe 9 000 tonn av neste års kvote.

Da flere båter har tatt sine kvoter på makrell, så forventer Sildelaget færre norske båter i dette fisket nå fremover. Fra utenlandske båter meldes det også at noen er i havn med kvotene, men Sildelaget regner med fortsatt betydelige landinger fra andre lands fartøy.

NVG-sild

Været har vært dårlig for sildefiskerne i nordlige farvann. Ukekvantumet havnet på 18 500 tonn sild. Av dette har ringnot bidratt med hele 16 100 tonn, kyst 700 tonn, trål 650 tonn, og fra utenlandske fartøy har Sildelaget fått innmeldt 2 fangster med til sammen 960 tonn.

Nytt av året er at fartøy fra trålgruppen kan fiske sin kvote med not etter søknad til Fiskeridirektoratet. Både i fisket etter sild og makrell, har enkelte båter benyttet seg av denne muligheten.

Ser en på ytterpunktene på hvor silda er fanget, så ser vi en færøysk båt med sild fra rundt N 64° i færøysk sone, til nordligste fangster fra 72° N, 200 n. mil nordvest av Tromsø. Størstedelen av ukekvantumet ble tatt i området mellom 68° N og 70° N, på sild med snittstørrelser rundt 350 gram. Fra det nordligste feltet ligger snittstørrelsene på rundt 320 gram.

Også på sild er prisene meget gode med toppnotering på kr 6,60. Laveste pris lå på kr 5,78, og snittet for hele kvantumet havnet på et historisk toppnivå på kr 6,24.

I dette fisket forventer Sildelaget en del aktivitet også i uke 41.

Hestmakrell

Når fullmånefasen i oktober nærmer seg så stiger «hestefeberen» blant fiskerne. I helgen har flere båter satt kursen for området rundt Egersundsbanken på jakt etter hestmakrell. Et titalls båter har leitt etter «hesten» og søndag kveld ble det rapportert det om ”blanke skjermer” fra båtene.