Torsken står langt nord

Årets økosystemtokt har avslørt at den nordøstatlantiske torsken står lenger nord enn noen gang tidligere, melder Havforskningsinstituttet.

– Vi har aldri tidligere sett at torsken står så langt nord i Barentshavet, sier havforsker Harald Gjøsæter.

Han har vært toktleder på forskningsfartøyet «Johan Hjort». Båten er den siste av de fire norske og russiske forskningsfartøyene som har deltatt i det store norsk-russiske økosystemtoktet som har pågått siden august.

82 grader nord

Under økosystemtoktet har det vært registrert torskeforekomster på 82 grader nord.

– De observasjonene blei gjort av forskningsfartøyet «Helmer Hanssen». Vi har vært i farvannene øst for Svalbard, og der fant vi også store mengder torsk mye lenger nord enn vanlig, sier Gjøsæter.

En foreløpig gjennomgang av temperaturdataene fra årets økosystemtokt viser at temperaturene i området øst for Svalbard er lavere i år enn i fjor.

– Likevel er temperaturene høyere enn det som har vært vanlig i lang tid, og det er varmt nok til at torsken trives. Vi må veldig langt nord for å finne temperaturer som torsken ikke liker å oppholde seg i, sier Gjøsæter.

Nordlig lodde

Lodda står også langt nord og øst i Barentshavet.

– I år fant vi den helt opp mot Franz Josefs land, og vi må tilbake til midt på 70-tallet for å finne en liknende utbredelse av lodda, sier Gjøsæter.

– Den gangen blei det drevet loddefiske i dette området, forteller han.

Les også: 40 år med loddetokt i Barentshavet 10.10.2011