Full fart på flere fronter for CRISP

På flere av de seks hovedområdene som CRISP-senteret skal jobbe med, er aktiviteten allerede godt i gang.

27. og 28. september var representanter for partnerne i CRISP samlet til møte i Bergen, melder Havforskningsinstituttet (HI).

CRISP er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fangst, fangstkvalitet og fangstøkonomi som ble offisielt åpnet 5. mai med Havforskningsinstituttet som vertskap.

En drøy måned etter åpning var det første CRISP-toktet i gang, hvor det blant annet ble rigget til med direkte videooverføring fra trålåpning til broen på fiskebåten. I august var andre ute for å teste tråldører med justerbare luker i.

Les også: Første tokt i CRISP-regi 16.06.2011
Les også: Fikk tilslag på nytt forskningssenter 16.12.2010

Vidt spekter

Men ikke alle er like raske ut av startblokkene. I tillegg til bedre overvåking av og kontroll på fiskeredskapen, skal CRISP også jobbe med identifisering av fisken før fangsten starter, aktiv utvelgelse av fisk mens den fanges, reduksjon av miljøpåvirkningen ved tråling samt kvalitetsforbedring og verdiøkning av fangsten.

På møtet i september gikk partnerne igjennom status på de forskjellige arbeidspakkene, og diskuterte rapportering og samarbeidsformer.

– Viktige møter

– Fagsamlinger er et viktig møtested for et senter som har deltagere fra ti institusjoner med geografisk adskilte tilholdssteder som Bergen, Horten, Egersund, Tromsø og Harstad. Disse samlingene vil bli årlige, og det legges opp til at representanter fra forvaltning, fiskerinæring og andre organisasjoner som er opptatt av problemstillinger som det arbeides med i CRISP, blir invitert til å delta på slike fagsamlinger framover, sier John Willy Valdemarsen som er leder for CRISP.

Medarbeidere fra forskningsmiljøene og bedriftene som samarbeider i prosjekter, møtes også på felles tokt om bord i forsknings- og fiskefartøyer. Valdemarsen mener toktene gjerne er de aller viktigste møteplassene for utviklingssamarbeidet i senteret.

Millionbidrag

– Dette sammen med at teknologien i den virtuelle verden utvikler seg med hurtigtogsfart, betyr at vi er optimistiske for å få til god samhandling i CRISP, med fokus på innovativ produktutvikling som kan ta fiskerinæringen nasjonalt og internasjonalt inn i en lysende framtid, sier Valdemarsen.

De fire bedriftspartnerne som deltar i senteret finansierer selv sin egen virksomhet, som utgjør ca. 25 prosent av totalkostnadene. Forskningsrådet bidrar med 10 millioner kroner årlig. Sildesalgslaget og Råfisklaget bidrar hver med 100 000 kroner årlig til senteret. De to forskningsinstituttene og universitetene bidrar med resten av totalkostnadene, som er på ca. 24 millioner kroner årlig. Senteret ledes av et styre der bedriftspartnerne har flertall. Olav Vittersø fra Kongsberg Maritime AS/Simrad er leder for styret.