Fiskets gang uke 41 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om mindre mengder makrell, som dessuten hadde noe lavere snittvket enn tidligere, noe mer nvg-sild, og en del fangster av nordsjøsild.

Men «hesten» uteble, i alle fall ved denne fullmånen.

Makrell

Ukens makrellfiske viser at det går mot slutten av denne sesongen. Kvoteoversikten forteller sitt, det er ikke så mange fartøyer igjen som har restkvote, verken av ordinær kvote eller «flekskvoten». Kun et lite titalls båter i ringnot- og SUK gruppen har kvote igjen av ordinær kvote.

Mange av dagene i uken var dårlig vær, men torsdagen en flott dag både hva vær og fangsting angår. Over 7 000 tonn makrell ble meldt inn fra feltet vest av Shetland denne dagen, og nesten alle båtene som var på feltet hadde fangst. Ukens samlede kvantum ble vel 12 300 tonn. Av dette kom 3 300 tonn fra utenlandske fartøy. Størrelsen på makrellen har den siste tiden vært noe mindre, noe som reflekteres i en litt lavere snittpris. Ukens snittpris fra auksjonene havnet på kr 12,91.

NVG-sild

Etter hvert som båtene er ferdig med makrellkvoten er deltagelsen i nvg-sildfisket blitt større. Denne ukes innmeldt kvantum ble vel 29.500 tonn. For havflåten foregikk fisket ett par hundre nautiske mil. nordvest av Andenes. Også på kysten er det tatt en del sild, ca. 1 400 tonn. Det er fisket sild fra Møre i sør til Vesterålen i nord. Det er den minste kystflåten som står for dette fisket og ca. halvparten av fangstene ble levert til M/O. Mens størrelsen på silda på kysten ligger på fra 175 til 220 gram er den ut i havet på 310 -345 gram. Men selv om det er stor forskjell i størrelsen er det etterspørsel etter begge typene. Ukens snittpris fra konsumauksjonene ble kr. 6,23.

Nordsjøsild

Også denne uken ble det tatt ett par tusen tonn med nordsjøsild. Det er meldt inn sild fra mange områder i Nordsjøen, fra Dogger i sør til vest av Friggfeltet i nord. I tillegg ble det tatt 3 fangster i de mer kystnære områder. Interessen for silda er stor og den betales godt både i av norske kjøpere og av kjøpere i Danmark. Snittprisen fra auksjonene ble kr 5,64 og 550 tonn er gått til danske kjøpere.

Hestmakrell

Denne uken var det stor forventning til «hesten». Men det ble med forventningene, ingen ting fanget og ingen ting eller i alle fall svært lite, er sett. Dette gjelder både Mørefeltet og det sydlige feltet utenfor Egersund. «Febernivået» er nok høyt i år også, men med fjorårets sesong i erindring er det kanskje litt mindre enn det var da.

Kystbrisling

Heller ikke denne uken ble det noen fart i brislingfisket, kun knappe 40 tonn er meldt inn, og det er 3 båter som har fanget dette i Åkrafjorden i Kvinnherad kommune. Mandag 17. oktober kl 1200 utvides området som det er tillatt å fiske brisling i, til også å gjelde Oslofjorden og området nord om Stad.