Norge og EU drøftet felles utfordringer

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og EUs fiskerikommissær Maria Damanaki, hadde i går politiske samtaler i Bergen og drøftet felles utfordringer på fiskeriområdet.

Under møtet ble saker som reformen av EUs felles fiskeripolitikk, handel med sjømat og forvaltning av våre felles fiskerbestander drøftet. I samtalene ble kyststatsforhandlingene om makrell spesielt drøftet, melder Fiskeri- og kystdepartementet. Forhandlingene begynte i London i dag.

EUs fiskerikommissær Maria Damanaki har vært på besøk til Norge for å drøfte viktige felles utfordringer for Norge og EU på fiskeriområdet og for å bli bedre kjent med sjømatnæringen og -forvaltningen i Norge. Mandag 17. oktober fikk Damanaki og Berg-Hansen orientering fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Etter tirsdagens politiske samtaler i Bergen, gikk turen til Austevoll kommune, hvor de møtte aktører i fiskeri- og havbruksnæringen.

Les også: Bodskapen er utkastforbod 19.10.21011
Les også: Maria Damanaki til Noreg 12.10.2011

Bærekraftige rammer

– Det var svært nyttig å ha en direkte dialog om viktige fiskeri- og havbrukspolitiske saker. Kommissæren og jeg er begge opptatt av at vi i fellesskap skal arbeide for produksjon av trygg sjømat av god kvalitet innenfor bærekraftige rammer både hva gjelder høsting av våre felles ressurser og havbruksvirksomhet, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen etter de politiske samtalene.

– Samarbeid fordrer også en god dialog om utfordrende saker, vi har derfor begge understreket at vi ønsker å finne en ny langsiktig løsning på makrellspørsmålet, sa Berg-Hansen.

– For å nå målet om bærekraftig produksjon av sjømat, er det avgjørende at overkapasiteten i fiskeflåten reduseres, og her har Norge lang erfaring med ulike virkemidler, sa Berg-Hansen.

Reformforslagene som Damanaki presenterte i sommer, signaliserer en ny retning for EU og den felles fiskeripolitikken.

– Jeg støtter fullt ut fiskerikommissærens innsats for å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning. Jeg er spesielt fornøyd med forslaget om å innføre et forbud mot utkast av fisk, sier, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

EU er nærmarkedet for norsk sjømat, og 60 prosent av den totale sjømateksporten fra Norge går til EU. Samtidig er Norge den største leverandøren, med en markedsandel på 20 prosent av total tilførsel til EU-markedet.

Les også: – Et viktig forslag til reform av EUs fiskeripolitikk 18.07.2011