Har fått krillkonsesjon for Thorshøvdi

Krilltråleren Thorshøvdi. Foto: Krillsea Group AS

Aker BioMarine ASA er av Fiskeridirektoratet tildelt ervervstillatelse og krillkonsesjon for fiske med krillfartøyet Thorshøvdi.

Aker BioMarine inngikk 18. oktober 2011 avtale med Krillsea Group AS om kjøp av krillfiskefartøyet Thorshøvdi for omlag NOK 138,9 millioner. Avtalen ble gjennomført den 20. oktober 2011.

Les også: Aker BioMarine kjøper Thorshøvdi 20.10.2011

Finansiering

Kjøpet er finansiert ved videreføring av tidligere gitt lån fra Innovasjon Norge på ca. NOK 108 millioner og et ytterligere lån fra Innovasjon Norge på ca. NOK 30 millioner, opplyser Aker BioMarine ASA i en børsmelding.

Som en del av gjennomføringen er alle registrerte pantesikkerheter slettet fra fartøyet og erstattet med et førsteprioritets pant til fordel for Innovasjon Norge som sikkerhet for ovennevnte lån.

Ervervstillatelse og krillkonsesjon

Fartøyet overtas med tilhørende fiskeutstyr for videre drift, og i tilknytning til kjøpet er Aker BioMarine fra Fiskeridirektoratet, tildelt ervervstillatelse og krillkonsesjon for fiske av krill i fjerne farvann med fartøyet.

Aker BioMarine vil nå vurdere hvilke utbedringer som er hensiktsmessig å gjennomføre for at Thorshøvdi skal operere på en optimal måte. Selskapet planlegger å utføre utbedringene i de neste månedene, men vil komme nærmere tilbake til tidsplan og finansiering for disse utbedringene.

To krillfartøy og ett frakteskip

Etter overtakelsen av Thorshøvdi vil Aker BioMarine operere to krillfiskefartøy og ett frakteskip i Antarktis. Dette er i tråd med selskapets tidligere kommuniserte langsiktige og strategiske plan som følge av at selskapet opplever økt etterspørsel etter både Qrill(TM) og Superba(TM) krill, samtidig som det stilles krav til høyere leveransesikkerhet i fangstleddet, heter det i meldingen fra selskapet.