Samarbeid skal løfte marin sektor

Internasjonalt samarbeid og innovasjon skal løfte marin sektor. Nordic Innovation satser i samarbeid med Nordisk ministerråd 45 millioner norske kroner på Nordens marine næring.

Totalt 15 prosjekter har fått finansiering og deltakerne i prosjektene skal finne nye løsninger på alt fra en ny standard for eksklusiv nordisk kaviar til «bootcamp» for studenter innen marine fag. Marint innovasjonsprogram er det første felles nordiske innovasjonsløftet for den marine næringen.

Totalbudsjettet for programmet er på 109 millioner norske kroner, og det er deltakere fra alle de nordiske landene, samt Canada og Russland. Det er særlig mange deltakere fra Island og Norge, og den islandske fiskeri og landbruksminister Jón Bjarnason, ser programmet som et løft for Island.

– Den marine sektoren er sentral i Norden, og med Nordisk Marint innovasjonsprogram får vi et løft som vil gi islandske bedrifter mulighet til å realisere nye ideer og satsninger på tvers av landegrensene, sier Bjarnason.

Kaviar og fiskebein

Til sammen er det 15 nordiske innovasjonsprosjekter med rundt 100 deltakere involvert i programmet, og temaene strekker seg fra alt fra Nordens svar på Russisk kaviar til nye former for rekruttering av ungdom til den marine sektor og utvikling av ny metodikk for fjerning av fiskebein.

Felles for prosjektene i programmet er at de bidrar til å styrke den marine sektoren i Norden ved å øke dens verdiskapning eller konkurransekraft.

Enten direkte, som eksempelet med fjerningen av fiskebein. Hvis det lykkes, vil det kunne medføre enn produksjonsøkning av torske-loins med 2-3 prosent, noe som igjen vil gi en stor økonomisk gevinst og konkurransefortrinn for nordiske selskaper. Eller indirekte, for eksempel gjennom ulike rekrutteringstiltak, som skal sikre bransjen fremtidig arbeidskraft.

Hele verdikjeden deltar

Internasjonalt samarbeid gir tilgang til nye kunnskaper og erfaringer med teknologi, markeder og lederskap. Dette kan virke som en katalysator i innovasjonsprosesser, og en nordisk plattform kan dessuten fungere som et springbrett ut i verden for deltakerne.

– Gjennom Marint innovasjonsprogram vil nordiske bedrifter samarbeide om nye innovative løsninger, produkter og foretningsmodeller og hente inn kunnskap i hele regionen. Deltakerne i de ulike prosjektene representerer hele den marine verdikjeden, fra fangst til servering, sier Ivar. H Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation.

For å få støtte gjennom marint innovasjonsprogram, har prosjektene samlet deltakere fra minst tre nordiske land.

I tillegg til Nordic Innovation bidrar Innovasjon Norge, AVS, AG-Fisk (det nordiske fiskerisamarbeidet), institusjonen NORA under Nordisk ministerråd og Fiskvinnugransking, samt prosjektdeltakerne selv med midler.