Fiskets gang uke 42 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om rekordpriser for hestmakrell og en god sildeuke i nord. Makrellfisket ble derimot begrenset av mye vind vest av Shetland.

NVG-sild

Uke 42 ble høstens beste uke på silda med totalt 34 400 tonn i journalen. Dette på tross av perioder med kuling på sildefeltene. Ringnot bidro med størstedelen av kvantumet, hele 24 600 tonn. Fra utenlandske fartøy fikk Sildelaget innmeldt 4 500 tonn, kyst har meldt inn 4 100 tonn og trål 1 200 tonn.

Hovedområdet for fisket har vært i kjent område nordvest av Tromsø, mellom 71° N og 73° N. I tillegg ble det noen fangster tatt på kysten fra Trøndelag til Lofoten. Fra færøysk sone fikk Sildelaget innmeldt fangst fra to færøyske båter med sild på 390 gram.

Størrelsene på silda fra hovedområdet er fortsatt relativ stor. Fra 296 gram som laveste snittstørrelse, til 360 gram som høyeste snitt, med totalsnitt på 339 gram. Utfordringen med slike størrelser, er at en ikke dekker inn den gode etterspørselen etter filet, påpeker Sildelaget.

Prisene har hatt en stigende tendens hele høsten. Så også i uke 42 der høyeste snittpris lå tett opp under 7 kroner. Kr 6,01 ble notert som laveste snittpris, og for uken havnet snittprisen på kr 6,59.

Sildelaget forventer mindre aktivitet i dette fisket i uke 43.

Makrell

For makrellfiskerne ble uken en prøvelse på grunn av dårlig vær. Fra feltet vest av Shetland har lavtrykk og mye vind hemmet fisket. Det at vinden spaknet noe torsdag, samt noen utenlandske fangster, gjorde at Sildelaget totalt for uken fikk innmeldt 8 000 tonn, noe som er et beskjedent ukekvantum. Av dette kom 4 300 tonn fra norske fartøy og 3 700 tonn fra utlenlandske fartøy.

Makrellen som ble fisket sist uke varierte i størrelse fra 340-419 gram, med et snitt på 384 gram.
Også prisene har variert, og generelt har de tendert nedover den siste uken. Auksjonsprisene lå på fra kr 11,88 til kr 14,46, og snittet for uken havnet på kr 13,21.

Hestmakrell

Med nymånen i emning ble det i helgen større og større dagskvantum på hestmakrellen. Sildelaget fikk på fredag innmeldt 280 tonn, på lørdag 1 000 tonn og på søndag 1 900 tonn.

Også i dette fisket har vinden dempet aktivitetene. ”Sørøsten” som er en dårlig retning for notbåtene, har blåst i hele helgen, og det forventes fortsatt samme retning i starten av uke 43.

Som forventet så er interessen for hestmakrell meget god. Spesielt det japanske markedet etterspør denne arten. Dette gjorde at Sildelaget oppnådde historiske auksjonspris i helgen.

– Høyeste pris lå over 12 kroner. Som snitt for hele uken ligger vi på fantastiske kr 10,36. Med slike priser øker «hestefeberen» blant fiskerne og selv små slumper gir gode turer, uttaler salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

For uke 43 forventer Sildelaget stor deltakelse i fisket etter hestmakrell.

Nordsjøsild

Et mindre antall fangster av nordsjøsild, med totalt 1 600 tonn, ble tatt i EU-sonen. Størrelsen på silda lå på 160-225 gram.

Interessen for nordsjøsild til filet er god og disse fangster er solgt til norske og danske sildeprodusenter for priser mellom kr 5,71 og kr 6,04.