Fiskets gang uke 43 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om noen dager med brukbare fangster av hestmakrell.

Det var ellers liten deltakelse i fisket etter nvg-sild, mens det ble meldt inn litt makrell, og da mest fra utenlandske fartøy.

NVG-sild

I uke 43 var det liten deltagelse i fisket etter norsk vårgytende sild, og det ble meldt inn vel 15 600 tonn. Grunnen til at det var så få fartøyer som deltok i dette fisker, var at mange i stedet jaktet etter hestmakrell.

På kysten ble det tatt knappe 2 000 tonn NVG-sild, mest låssatt i Viknaområdet. Størrelse på denne silden lå på fra 170 til 190 gram i snittstørrelse. Liten sild, men likevel ettertraktet hos noen kjøperne.

Ute i havet foregikk fisket i området 72 - 73 graden, 14 - 16 grader øst. En fangst ble tatt enda lengre øst mellom 16 og 17 graden. Denne silden var litt mindre, rett under 300 gram i snitt. Fra kjøperhold får Sildelaget signaler om at det er interesse for noe mindre sild. Prismessig har en denne uke sett en liten nedgang, ukens snittpris fra auksjonene ble kr 5,92 mot kr 6,59 uken før. Noe av dette kan nok tilskrives en litt lavere snittstørrelse.

Hestmakrell

Etter en forsiktig start uken før, ble fisket begrenset av dårlig vær i begynnelsen av uke 43. Ikke før torsdag den 27. oktober ble det noen innmeldinger av noe størrelse. Totalt ble det meldt inn over 11 000 tonn hestmakrell i uke 43. Det er i det sørlige området det vesentligste av fisket har foregått og fisket har foregått over ett stort område. Det ble meldt inn fisk fra Ekkofisk i sør til Utsiragrunnen i nord. I tillegg ble noen fangster tatt i Møreområdet, men dette var mindre fangster på fra 10 til 25 tonn.

Mens prisene uken før var på kr 10,36 i snitt og en først i uke 43 hadde prisrekord på kr 12,51, ble det en nedgang mot slutten av uken. Snittprisen havnet på kr 8,51.

Makrell

Det ble i uke 43 meldt inn over 4 100 tonn makrell, hovedsakelig fra utenlandske båter. Det er bare noen få norske båter som har kvote igjen. For tiden foregår fisket vest av Shetland og der har været vært sterkt begrensende for fisket.

Nordsjøsild

Av nordsjøsild ble det denne uken kun meldt inn fire fangster, en låssatt ved Horten, ett par fangster fra Fladengrunn og en fangst fra Ekkofiskområdet. Kvantumet ble til sammen vel 900 tonn.