Rekord i fangst, svakt i foredling

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods oppnådde i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på 1,0 millioner kroner, mot -16,0 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Aker Seafoods ASA oppnådde et driftsresultat på 18 millioner kroner i tredje kvartal i 2011, mot 8 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Flåten har gjort rekordfangster i tredje kvartal. Markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods hadde et driftsunderskudd for landanleggene i Norge på 11 millioner kroner, og et driftsunderskudd på 10 milliomner kroner i Frankrike.

Omsetningen i Aker Seafoods var 705 millioner kroner i tredje kvartal, mot 681 millioner i samme periode i 2010. Omsetningen av hel fisk økte på grunn av høyere priser og høyere volum, mens omsetningen av foredlede produkter var nesten uendret.

– Aldri før fisket så mye

– Vi har aldri fisket så mye i ett kvartal som nå, og vi gleder oss over ny kvartalsrekord. Fisket er mer effektivt enn før og prisene er bedre, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods ASA.

– Norway Seafoods opplever derimot økte utfordringer på grunn av svakere marked for selskapets produkter og for høye kostnader, fortsetter Farstad.

Aker Seafoods sitt resultat før finansposter (EBIT) var 18 millioner kroner. EBIT-marginen var på 2,2 prosent i tredje kvartal, mot 1,1 prosent i samme periode i 2010. Resultat per aksje var 0,01 kroner (-0,12 kr.).

Kontantstrøm fra driften var 11 millioner kroner (14 mill.). Netto finansposter var -18 millioner kroner (-24 mill.). Netto rentebærende gjeld ble redusert til 929 millioner kroner (942 mill. ved utgangen av andre kvartal 2011). Egenkapitalandelen var 39,1 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 38,8 prosent ved utgangen av andre kvartal.

Aker Seafoods Fangst
Aker Seafoods Fangst fikk i tredje kvartal driftsresultat (EBIT) på 38 millioner kroner (ni mill.). Det ble fisket totalt 17 252 tonn, en økning på 34 prosent fra samme periode i fjor. Fangsteffektiviteten økte med 16 prosent per driftsdøgn.

Les også: Aker Seafoods vil rendyrke fangst 22.10.2011
Les også: Aker Seafoods fornyer trålerflåten 21.09.2011

Norway Seafoods
Norway Seafoods med virksomhet i Norge, Danmark og Frankrike, hadde i tredje kvartal EBIT på -20 million kroner (0 mill.). I den norske foredlingsvirksomheten var EBIT -11 millioner kroner (-seks mill.). Den danske virksomheten leverte EBIT på en million kroner (tre mill.). Virksomheten i Frankrike hadde i tredje kvartal EBIT på -10 millioner kroner (tre mill.). Årsaken til svekkelsen av resulatet i Norge er høye råvarepriser, i Frankrike hadde selskapet utfordringer innenfor oppdrett av ørret.

Les også: Solgte seg ut av Aker Seafoods 22.10.2011
Les også: – Vi har ikke én fersk fisk å gi fra oss 03.10.2011

Forventer tilfredstillende resultat resten av 2011

Aker Seafoods forventer tilfredsstillende fiske for selskapets egen flåte for resten av 2011. Gjenstående kvotegrunnlag for torsk og hyse i 2011, er 2 600 tonn høyere enn på samme tid i 2010. De samlede norske kvotene for torsk og hyse for 2012 er besluttet økt med henholdsvis seks og tre prosent.

– Aker Seafoods sin fangstvirksomhet er godt rustet for fremtiden, sier Thomas Farstad.

Norway Seafoods må forholde seg til et vanskelig marked og samtidig redusere sine kostnader for å sikre lønnsomhet og gode arbeidsplasser.

– Vi opplever at forbrukerne i større grad kjøper rimeligere matprodukter. Vi er nå inne i en prosess for å møte denne krevende situasjonen, sier Thomas Farstad.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q3 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF) (norsk)
Interim report Q2 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF) (english)
Presentasjon Q3 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF)