Penger til nye innovasjonsprosjekter

Norges forskningsråd lyser nå ut totalt 40 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter (IPN) i marin sektor, som et ledd i gjennomføringen av «Marint verdiskapingsprogram».

Utlysingen skjer i et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

– Prosjekter som finansieres skal bygge kunnskap som kan forsterke effekten av programmet. Søknadsfristen er 15. februar 2012. Det er obligatorisk å sende inn en skisse innen 15. desember 2011, skriver Forskningsrådet i en pressemelding.

Markedstilpasning og kompetanse

Formålet med Marint verdiskapingsprogram er å styrke sjømatnæringens evne til å utnytte sine fortrinn. Hovedtiltak i programmet er markedstilpasning av verdikjeder for enkeltbedrifter eller nettverk av sjømatbedrifter og utvikling av kompetanse innenfor marked og strategi.

Programmet skal heve kompetansen i bedriftene og derved bidra til at norske sjømatprodusenter leverer det kundene vil ha. Målet er økt lønnsomhet for bedrifter og for bransjen som helhet. Verdikjedene skal styrkes gjennom samarbeid med sikte på bedret konkurranseevne og mulighet for å oppnå en merpris i sluttmarkedene.

Samarbeid om utlysingen

Innovasjon Norge har ansvaret for Marint verdiskapingsprogram. Denne utlysningen av innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet, representerer en utvidelse av programmets aktiviteter.

Med sikte på mest mulig helhetlige virkemidler og best mulig samlet effekt for marin sektor, samarbeider Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond om denne IPN-utlysningen, opplyses det i meldingen.

Relaterte artikler
Ens merking av fiskekasser 16.12.2010
Utenlandske chefer liker oppdrettstorsk 17.03.2010
Markedskompetansetilbud til sjømatnæringen 30.09.2009