Fiskets gang uke 44 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om mer nordsjøsild innmeldt da flere båter deltok i dette fisket.

Ellers var det nedgang i kvantum på makrell, hestmakrell og NVG-sild. Litt kystbrisling ble også tatt opp.

NVG-Sild

Fremdeles er det et mindre antall båter i sving i fisket etter norsk vårgytende silde, grunnet fisket etter hestmakrell. Vel 13 000 tonn ble fisket i uke 44, inkludert 1 100 tonn sild som ble låssatt, hovedsakelig i Viknaområdet. Snittvekten på kystsilda lå mellom 170 og 200 gram.

Ute i havet foregikk en del av fisket fremdeles på 72 - 73° N og 15 - 17° Ø. Her var snittvekten rundt 300 gram. Snittprisen for uken på denne størrelsen lå like over 6 kroner. Nesten 1 500 tonn med litt større sild ble tatt av et par båter lengre sør i Norskehavet, litt nord for 66 graden nord og 0 graden.

Hestmakrell

Fangstmengden i uke 44 ble 4 023 tonn. 46 fartøyer var inne og leverte, men det var mindre av de store fangstene. Det har fortsatt vært stor spredning av fangsområder som i forrige uke. Snittprisen på uken falt ned til rundt kr 7,20.

Nordsjøsild

Over 30 båter var i aktivitet på nordsjøsilda, da mange tok en pause fra det dårlige fisket etter hestmakrell for å ta restkvoter på silda. Over 4 500 tonn ble levert. Snittprisen havnet rundt kr 5,90 og snittvekten på silda lå rundt 200 gram.

Makrell

Igjen ble det levert makrell fra utenlandske båter som har vært i fiske vest for Shetland. Totalen for uken ble det levert 1 955 tonn fordelt på 6 fartøyer. Prisen på makrell over 370 gram lå fra 12 kroner og oppover.

Kystbrisling

80 tonn kystbrisling ble tatt i Oslofjorden i uke 44.