Fiskets gang uke 45 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om et godt nvg-sildfiske, gode fangster av nordsjøsild, og litt makrell fra utenlandske fartøy. Hestmakrellfisket går mot slutten uten den store innspurten.

Nvg-sild

Etter at flåten mer eller mindre har avsluttet hestmakrellfiske og gått til andre gjøremål eller andre fiskerier har aktiviteten i fisket etter norsk vårgytende sild blitt større og dermed også ukekvantumet. Nesten 28 000 tonn ble meldt inn i uke 45.

Men selv om det er de store fangstene fra havflåten som drar opp totalkvantumet, har det også vært et brukbart fiske på kysten. Både i Vikna og i Gildeskål ble det blitt fanget et betydelig kvantum denne uken. Av ukens kvantum på 28 000 tonn, står kystflåten for 6 500 tonn, og av dette er vel 1 300 tonn tatt på kysten. Også trålerne har deltatt og bidrog med nesten 4 000 tonn.

Den havgående flåten har funnet igjen den store silda og det er fanget på den over ett stort område. Mens det i slutten av forrige uke ble det tatt fangster sør mot 66 grader nord og 0 graden, har fisket denne uken flyttet seg lengre nordover og fangstene har blitt meldt inn fra ruter som ligger fra 68 graden og nordover mot 72 graden og fra 0 graden og øst til 6-7 grader øst. Denne fisken hadde et snitt som lå på 365 gram og oppover.

Silden som ble fanget lengre mot nord og øst, nord om 72 graden og øst om 15 graden, har vært mindre og hadde et snitt på fra 305 gram og oppover. Derimot har silda som ble fisket på kysten vært av en mindre størrelse, knappe 200 gram i snitt. Men selv om den var liten, var den meget ettertraktet hos kjøperne, og ble betalt med over kr 5,00 per kilo. Ukens snittpris fra auksjonene ble kr 6,50.

Nordsjøsild

Ukens kvantum av nordsjøsild ble nesten 3 900 tonn. Av dette kom 3 400 tonn fra ringnot, 350 tonn. fra trålerne (som fikk gjenåpnet sitt fiske i uke 45) og knappe 150 tonn fra kyst. Av denne gruppen ble igjen knappe 70 tonn tatt på kysten. Ukens snittpris ble kr 6,26 og det var i hovedsak norske kjøpere som tok i mot fisken.

Makrell

Av makrell ble det tatt vel 1 000 tonn i uke 45 og det var et par utenlandske fartøyer som har leveringsavtale med norsk kjøper som leverte denne fisken. I tillegg ble det tatt et par mindre låsfangster på kysten.

Hestmakrell

Heller ikke denne uken ble det noen spesiell fart i fisket etter hestmakrell, men nå i helgetiden fikk sildelaget innmeldt 7-8 fangster med kvantum fra 100 til 325 tonn. Den siste tiden har fisket foregått i EU-sonen og som kvoteoversikten viser, er det ikke mer kvote igjen der. Ukekvantumet ble nesten 2 400 tonn og ukens snittpris fra auksjonene ble kr 8,66.

De fleste fartøyene har nå avsluttet sitt hestmakrellfiske og til sammen er det meldt inn nesten 21 000 tonn denne høsten.

Kystbrisling

I Oslofjorden ble det tatt noen fangster av kystbrisling, til sammen vel 100 tonn. Fisken er av fin størrelse, 42-43 stk. per kilo, og blir i hovedsak levert til svensk en kjøper.