Fiskets gang uke 46 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om sildefiske over et stort område og ny ukerekord for NVG-sild i høst.

NVG-sild

Med avsluttet fiske etter hestmakrell, så gikk de store båtene mot nord, og en fikk høstens høyeste ukekvantum for norsk vårgytende sild, med totalt 54 500 tonn. Ringnotflåten bidro med størstedelen av kvantumet, med hele 40 500 tonn, kystflåten fangstet 7 700 tonn og trålerflåten tok 4 400 tonn sild. Fra utenlandske fartøy fikk Sildelaget kun innmeldt 1 900 tonn i uke 46.

Silda har den siste uken vært tilgjengelig i et uvanlig stort område. Det er tatt fangster med sild fra helt vest i Smutthavet på vel 69° N, til nord av Tromsøflaket i nordøst. Fiskerne meldte om periodevis store sildemengder, og det ble tatt enkeltkast på hele 1 200 tonn.

Langs kysten fra Sunnmøre i sør til Nordland i nord har de minste fartøyene i kystflåten hatt et godt låssettingsfiske. Totalt ble det låssatt 1 250 tonn langs kysten.

Med et vidt område for fiske til havs, så har og størrelsene på silda variert. Høyeste gjennomsnittsvekt var 380 gram, og som lavest snitt lå på 265 gram. Totalsnittet ble på hele 331 gram. Silda langs kysten har vært betydelig mindre av størrelse, men meget attraktiv til filetproduksjon, med størrelser fra 170 - 220 gram.

Etterspørselen og derved pris på silda er fortsatt meget god. Kr 7,22 ble oppnådd som høyeste pris. Gjennomsnittet for sild fra havet havnet på kr 6,62. For låssatte fangster lå prisnivået i området kr 4,40 - 5,40 i uke 46.

Som en prøveordning er det gitt en mulighet for å inngå fastprisavtale på NVG-sild. I uke 46 ble det omsatt 17 400 tonn på slike avtaler.

For uke 47 forventer Norges Sildesalgslag fortsatt god aktivitet i dette fiskeriet, men da flere og flere båter har tatt sine kvoter, vil kvantumet neppe bli like stort som i uke 46.

Makrell

Etter lang tids venting på både vær, og makrell tilgjengelig utenfor 12 mila av Shetland. Kom endelig fisket i gang for de tålmodige makrellfiskerne. Totalt for uken fikk Sildelaget innmeldt 2 000 tonn makrell fra vestsiden av Shetland i uke 46.

Størrelsen på makrellen lå på 315 – 380 gram. Prisene var fortsatt gode i uke 46, og med relativt liten størrelse, så lå prisene i auksjonene på fra kr 9,83 som lavest pris til kr 12,77 som høyeste pris.

Det vil fortsatt være noen få norske båter som vil jakte på makrellen framover, opplyser Sidelaget.

Nordsjøsild

En håndfull fangster med norsjøsild, totalt 900 tonn, ble tatt i EU sonen i uke 46. Størrelsen på silda lå på 143 - 220 gram. I tillegg ble det tatt noen låsfangster med større sild.

Interessen for nordsjøsild til filet er god, og disse fangster ble solgt til norske og danske sildeprodusenter for priser mellom kr 5,50 og kr 6,53, opplyser Sildelaget.

Kystbrisling

Også i uke 46 var et par ”brislingbruk” i aktivitet i Oslofjorden. Vel 200 tonn med storbrisling ble fisket i området fra Sandefjord til Nøtterøy.

All denne brislingen ble kjøpt av den svenske kjøperen Astrid Fiskeeksport. Prisnivået for fangstene lå i området kr 5,50 – 6,00.