Mister ervervstillatelsen i fire måneder

Ervervstillatelsen for fartøyet «Doggi» tilbakekalles i en periode på 4 måneder fra 1. januar 2012. Det fremgår av et vedtak Aker Seafoods ASA har mottatt fra Fiskeridirektoratet.

«Doggi» tilhører rederiet Hammerfest Industrifiske AS, som er et datterselskap av Aker Seafoods ASA. Vedtaket innebærer at det ikke vil være tillatt å benytte fartøyet i perioden fra 1. januar til 30. april 2012.

Bakgrunnen for vedtaket er at Kystvakten under en inspeksjon 30. august 2010, avdekket at 8-9 fisk ble ført ut av fartøyet, mens ytterligere 11 fisk kunne blitt ført ut av fartøyet, uten at dette skjedde. Det ble også avdekket uriktig føring av fangstdagbok for artene piggskate og sandskrubb og at fisk av disse artene ikke har blitt ilandført, opplyser Aker Seafoods ASA i en børsmelding.

Les også: Tilbakekaller ervervstillatelser 27.11.2011

– Tar selvkritikk

– Dumping av fisk er ulovlig, uakseptabelt og i strid med Aker Seafoods interne retningslinjer. Uriktig føring av fangstdagbok skal ikke forekomme. Selskapet erkjenner at 8-9 fisk har blitt sluppet ut og tar kritikk for dette. Selskapet har utbedret forholdene på Doggi og gjennomgått andre fartøyer for å avdekke og utbedreforhold som ved produksjonsavvik kunne føre til at fisk uaktsomt ble ført over bord, sier Olav Holst-Dyrnes, direktør for fangst i Aker Seafoods.

Konsekvensen av vedtaket vil være at mannskapet vil få en vesentlig reduksjon i inntekten i den periode der fartøyet ikke kan benyttes. Fartøyet «Doggi» har leveringsforpliktelser til selskapets anlegg i Hammerfest og råstofftilgangen til dette anlegget vil bli påvirket. Vedtaket vil kunne gi en reduksjon i driftsresultatet for fartøyet for 2012 på inntil 5 millioner kroner, opplyses det i meldingen.

Fiskeridirektoratets vedtak kan påklages til Fiskeri- og kystdepartementet innen 3 uker.

– Det er beklagelig at utenforstående parter, som deler av mannskapet og ansatte i Norway Seafoods i Hammerfest blir rammet av slikt vedtak. Vi vil vurdere begrunnelsen fra Fiskeridirektoratet før vi avgjør om vi vil påklage vedtaket, sier Olav Holst-Dyrnes.