Tilbakekaller ervervstillatelser

Fiskeridirektoratet innfører sanksjoner mot Hammerfest Industrifiske AS og Nergård Havfiske AS for dumping av fisk.

Fiskeridirektoratet tilbakekaller ervervstillatelsen for tråleren «Doggi» med registreringsmerke F-17-H som eies av Hammerfest Industrifiske AS i fire måneder med virkning fra 1. januar 2012.

Les også: Mister ervervstillatelsen i fire måneder 27.11.2011

Fiskeridirektoratet har videre besluttet utsatt iverksettelse av en eventuell ervervstillatelse til Nergård Havfiske AS til et erstatningsfartøy for «Arvid Nergård». Dette er begrunnet med at «Arvid Nergård» er solgt til utlandet.

Grunnlaget for sanksjonene er utkast av fisk. Ved vurderingen av sanksjonene har Fiskeridirektoratet lagt betydelig vekt på rederienes mangelfulle rutiner for å forhindre utkast fra de nevnte fartøyene, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.