– Positivt skippermøte i Bodø

Skippermøtet i forkant av sildefisket i 2012 ble holdt i en positiv og konstruktiv tone, melder Fiskeridirektoratet.

– Vi er inne på et godt spor i forhold til aktsomhet i fisket, sier seksjonssjef Einar Ellingsen i Fiskeridirektoratets kontrollseksjon.

Møtet som ble avholdt i Bodø torsdag 24. november, ble arrangert av Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet, og slike møter mellom næring og kontrollmyndigheter er blitt en viktig arena for å sikre bevisstgjøring i forhold til et mer aktsomt fiske.

– Fra kontrollmyndighetene sin side legger vi stor vekt på å forhindre slipping og dumping av fisk. Dette er også flåten nå mer opptatt av ved å ha innført bedre rutiner i fangstoperasjonene, sier Ellingsen, som trekker fram at møtet i Bodø kanskje er det mest positive skippermøtet som hittil er arrangert.

Ved siden av skippere i sildeflåten og folk fra kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet i Bergen, stilte personell fra Kystvakten, Norges Fiskarlag i Trondheim og regionkontorer i Fiskeridirektoratet på møtet.

– Slike møter er i ferd med å etablere seg som en god arena for fiskerinæringen og kontrollmyndighetene der vi kan utveksle synspunkter og erfaringer over bordet – uten å bli forstyrret, sier Ellingsen.