CMR Instrumentation tildelt stipend på 0.5 mill

CMR Instrumentation fra Bergen, som har utviklet en mengdemåler for levende fisk, er tildelt kroner 500.000 i stipend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse.

Selskapet fra Bergen er ett av syv selskaper som tirsdag ble tildelt stipendier på til sammen 4.25 millioner kroner fra stiftelsen.

- Felles for vinnerne er at teknologiene deres har stort internasjonalt potensial, sier styreleder Leif Frode Onarheim.

Alle vinnerne er høyteknologiske og kunnskapsbaserte prosjekter. De fleste av dem har utgangspunkt i universitets- og forskningsmiljøer. Stipendene ble delt ut på NHO-arrangementet Småtinget, melder NHO.

- Internasjonalisering og kommersialisering krever tid og ressurser, sier Onarheim. - Vi håper og mener stipendiene vil være et godt bidrag til selskapenes videre arbeid med å nå et internasjonalt marked.

Styrets begrunnelse

Styrets i stiftelsen gav følgende begrunnelse for tildeling til CMR Instrumentation:


Fish Flow Meter er en måler for total mengde fisk som pumpes i vann, enten ombord i båten ved fangst, eller ved overføring av fangster som er blitt ført i land. CMR har gjennom avtale med en leverandør et produkt på det norske markedet. Søker har en tydelig strategi og redegjør for relevante tiltak. Markedet for levering av levende fangst er i vekst og det arbeides med etablering av rammeverk for mengdemåling av levende fangst.
Stipend: Kr. 500 000.

Øvrige vinnere

Her er listen over de øvrige vinnerne: 

Ceramic Powder Technology AS, Trondheim, 0,5 mill.
iSentio AS, Bergen, 1.5 mill.
Plastid AS, Stavanger, 0.5 mill.
Setred AS, Oslo, 0.75 mill.
Urological AS, Grimstad, 0.5 mill.
Aarbakke Medical AS, Bryne, 0.5 mill.


- Fremme kompetanse og internasjonalisering 

Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (NORINT), er etablert av NHO og Nærings- og handelsdepartementet, og skal ved tildeling av stipend stimulere norsk næringsliv til eksport og internasjonalisering.

NORINTs formål er todelt:

- fremme kompetanse.
- å bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv.

I 2008 inngikk NORINT en avtale med Norges Forskningsråds FORNY-program om opprettelse av et nytt og komplimenterende virkemiddel, Internasjonaliseringsmidler, innenfor FORNY-programmet.