CMR Instrumentation tildelt stipend på 0.5 mill

CMR Instrumentation fra Bergen, som har utviklet en mengdemåler for levende fisk, er tildelt kroner 500.000 i stipend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse.

Selskapet fra Bergen er ett av syv selskaper som tirsdag ble tildelt stipendier på til sammen 4.25 millioner kroner fra stiftelsen.

– Felles for vinnerne er at teknologiene deres har stort internasjonalt potensial, sier styreleder Leif Frode Onarheim.

Alle vinnerne er høyteknologiske og kunnskapsbaserte prosjekter. De fleste av dem har utgangspunkt i universitets- og forskningsmiljøer. Stipendene ble delt ut på NHO-arrangementet Småtinget, melder NHO.

– Internasjonalisering og kommersialisering krever tid og ressurser, sier Onarheim. - Vi håper og mener stipendiene vil være et godt bidrag til selskapenes videre arbeid med å nå et internasjonalt marked.

Styrets begrunnelse

Styrets i stiftelsen gav følgende begrunnelse for tildeling til CMR Instrumentation:

Fish Flow Meter er en måler for total mengde fisk som pumpes i vann, enten ombord i båten ved fangst, eller ved overføring av fangster som er blitt ført i land. CMR har gjennom avtale med en leverandør et produkt på det norske markedet. Søker har en tydelig strategi og redegjør for relevante tiltak. Markedet for levering av levende fangst er i vekst og det arbeides med etablering av rammeverk for mengdemåling av levende fangst.
Stipend: Kr. 500 000.

Øvrige vinnere

Her er listen over de øvrige vinnerne:

  • Ceramic Powder Technology AS, Trondheim, 0,5 mill.
  • iSentio AS, Bergen, 1.5 mill.
  • Plastid AS, Stavanger, 0.5 mill.
  • Setred AS, Oslo, 0.75 mill.
  • Urological AS, Grimstad, 0.5 mill.
  • Aarbakke Medical AS, Bryne, 0.5 mill.

– Fremme kompetanse og internasjonalisering

Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse (NORINT), er etablert av NHO og Nærings- og handelsdepartementet, og skal ved tildeling av stipend stimulere norsk næringsliv til eksport og internasjonalisering.

NORINTs formål er todelt:

  • fremme kompetanse
  • å bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv

I 2008 inngikk NORINT en avtale med Norges Forskningsråds FORNY-program om opprettelse av et nytt og komplimenterende virkemiddel, Internasjonaliseringsmidler, innenfor FORNY-programmet.